Đề tài Kế hoạch lao động – việc làm thời kỳ 2006 – 2010 và các giải pháp thực hiện

MỤC LỤCMỞ ĐẦU 1NỘI DUNG 2PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM 2I. Lao động - việc làm trong nền kinh tế Việt Nam 21 Lao động 22. Việc làm 2II. Kế hoạch hoá lực lượng lao động - việc làm 31. Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa 32. Nội dung kế hoạch lao động việc làm 42.1. Đánh giá các yếu tố tác động đến tình hình lao động - việc làm kỳ kế hoạch 42.2. Định hướng và mục tiêu 52.3. Chỉ tiêu và các phương pháp tiếp cận 52.4. Các chính sách vĩ mô điều tiết sự lưu chuyển sức lao động 9PHẦN II: KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM 2006 – 2010 VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG HAI NĂM 2006, 2007 11I. Kế hoạch lao động - việc làm 2006 – 2010 111.Phân tích thực hiện kế hoạch 2001 – 2005 111.2. Thực hiện kế hoạch 2001 – 2005 122. Kế hoạch lao động – việc làm giai đoạn 2006 – 2010 162.1. Các nhân tố tác động đến kế hoạch lao động việc làm 2006 – 2010 162. 2. Định hướng và mục tiêu? 182.3. Chỉ tiêu 182.4. Các chính sách 18II. Tình hình thực hiện kế hoạch lao đông - việc làm năm 2006, 2007 191. Tình hình thực hiện năm 2006 191.1. Kế hoạch lao động - việc làm 2006 191.2. Thực trạng 192. Tình hình thực hiện năm 2007 252.1. Kế hoạch lao động – việc làm năm 2007 253. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch lao động – việc làm hiện qua hai năm 2006, 2007: 263.1. Những điểm đạt được 263.2. Hạn chế 27Phần III: GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CHO 3 NĂM 2008 - 2010 29I. Giải pháp về chính sách, cơ chế 291. Chính sách: 292. Cơ chế: 29II. Giải pháp về tổ chức, thực hiện 301. Về cầu lao động 302. Về cung lao động 333. Về quan hệ cung cầu trên thị trường lao động 35KẾT LUẬN 37Danh mục tài liệu 38

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 2

PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM 2

I. Lao động - việc làm trong nền kinh tế Việt Nam 2

1 Lao động 2

2. Việc làm 2

II. Kế hoạch hoá lực lượng lao động - việc làm 3

1. Khái niệm, nhiệm vụ, ý nghĩa 3

2. Nội dung kế hoạch lao động việc làm 4

2.1. Đánh giá các yếu tố tác động đến tình hình lao động - việc làm kỳ kế hoạch 4

2.2. Định hướng và mục tiêu 5

2.3. Chỉ tiêu và các phương pháp tiếp cận 5

2.4. Các chính sách vĩ mô điều tiết sự lưu chuyển sức lao động 9

PHẦN II: KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM 2006 – 2010 VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRONG HAI NĂM 2006, 2007 11

I. Kế hoạch lao động - việc làm 2006 – 2010 11

1.Phân tích thực hiện kế hoạch 2001 – 2005 11

1.2. Thực hiện kế hoạch 2001 – 2005 12

2. Kế hoạch lao động – việc làm giai đoạn 2006 – 2010 16

2.1. Các nhân tố tác động đến kế hoạch lao động việc làm 2006 – 2010 16

2. 2. Định hướng và mục tiêu? 18

2.3. Chỉ tiêu 18

2.4. Các chính sách 18

II. Tình hình thực hiện kế hoạch lao đông - việc làm năm 2006, 2007 19

1. Tình hình thực hiện năm 2006 19

1.1. Kế hoạch lao động - việc làm 2006 19

1.2. Thực trạng 19

2. Tình hình thực hiện năm 2007 25

2.1. Kế hoạch lao động – việc làm năm 2007 25

3. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch lao động – việc làm hiện qua hai năm 2006, 2007: 26

3.1. Những điểm đạt được 26

3.2. Hạn chế 27

Phần III: GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN CHO 3 NĂM 2008 - 2010 29

I. Giải pháp về chính sách, cơ chế 29

1. Chính sách: 29

2. Cơ chế: 29

II. Giải pháp về tổ chức, thực hiện 30

1. Về cầu lao động 30

2. Về cung lao động 33

3. Về quan hệ cung cầu trên thị trường lao động 35

KẾT LUẬN 37

Danh mục tài liệu 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY