Đề tài Kế hoạch hoá vốn đầu tư, các giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG I 2TỔNG QUAN CHUNG VỀ VỐN ĐẦU TƯ 2I . KHÁI NIỆM VỀ VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN LOẠI 21. Khái niệm vốn đầu tư 22. Phân loại vốn đầu tư 2II. NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN ĐẦU TƯ 21.Vốn trong nước: 22. Vốn đầu tư ngoài nước 2III. VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ VỚI PTKT 31. Vai trò của vốn đầu tư trong nước 32. Vai trò vốn đầu tư trực tiếp nước 33. Vai trò nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA 4CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2001-2005 5I . CÁC NỘI DUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2001-2005 5II. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VÀ KHAI THÁC VỐN GIAI ĐOẠN 2001-2005 61. VỀ NGUỒN VỐN ODA 62. FDI 73.VỐN TRONG NƯỚC 11III .Nguyên nhân của những tồn tại 151.ODA 152 .FDI 163.Vốn trong nước 17CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ 18I.Kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010 18II .Ma trận swot về huy động vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010 201.Ma trận SWOT nguồn vốn trong n ước 202.Ma trận SWOT ODA 203.Ma trận swot FDI 21III.Quan điểm thu hútvốn đầu tư 211. Quan điểm thu hút vốn trong nước 212. Quan điểm thu hút nguồn vốn ODA 223 Quan điểm thu hút nguồn vốn đầu tư FDI 23IV. Các giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư 241.Các giải pháp về huy động vốn đầu tư 242 Một số biện pháp để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư xã hội 27KẾT LUẬN 31DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 2

TỔNG QUAN CHUNG VỀ VỐN ĐẦU TƯ 2

I . KHÁI NIỆM VỀ VỐN ĐẦU TƯ VÀ PHÂN LOẠI 2

1. Khái niệm vốn đầu tư 2

2. Phân loại vốn đầu tư 2

II. NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN ĐẦU TƯ 2

1.Vốn trong nước: 2

2. Vốn đầu tư ngoài nước 2

III. VAI TRÒ CỦA VỐN ĐẦU TƯ VỚI PTKT 3

1. Vai trò của vốn đầu tư trong nước 3

2. Vai trò vốn đầu tư trực tiếp nước 3

3. Vai trò nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA 4

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2001-2005 5

I . CÁC NỘI DUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2001-2005 5

II. KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VÀ KHAI THÁC VỐN GIAI ĐOẠN 2001-2005 6

1. VỀ NGUỒN VỐN ODA 6

2. FDI 7

3.VỐN TRONG NƯỚC 11

III .Nguyên nhân của những tồn tại 15

1.ODA 15

2 .FDI 16

3.Vốn trong nước 17

CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ 18

I.Kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010 18

II .Ma trận swot về huy động vốn đầu tư giai đoạn 2006-2010 20

1.Ma trận SWOT nguồn vốn trong n ước 20

2.Ma trận SWOT ODA 20

3.Ma trận swot FDI 21

III.Quan điểm thu hútvốn đầu tư 21

1. Quan điểm thu hút vốn trong nước 21

2. Quan điểm thu hút nguồn vốn ODA 22

3 Quan điểm thu hút nguồn vốn đầu tư FDI 23

IV. Các giải pháp huy động và sử dụng vốn đầu tư 24

1.Các giải pháp về huy động vốn đầu tư 24

2 Một số biện pháp để sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư xã hội 27

KẾT LUẬN 31

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY