Đề tài Kỹ thuật lập trình

Parallel Paradigms là một phương thức lập trình mà trong đó :• Những chỉ dẫn được thực hiện một cách đồng thời .• Những vấn đề , bài toán đươcj chia thành những phần nhỏ hơn nhưng có thể được giảimột cách đồng thời .• Những chỉ dẫn của mỗi phần được thực hiện đồng thời trên những CPU khác nhau -So sánh giữa serial va parallel programming :Trongnhững ngay đầu của máy tính , chương trình được thực hiện nồi tiếp , tức là mỗichương trình bao gồm một chuỗi các lệnh , mỗi lệnh thực hiện sau khi đã thực hiện xong mộtlênh trước đó . Nó chay từ đầu đến cuối trên một bộ xử ly duy nhất .Parallel programming xuất hiện như một phương tiện cải thiện hiệu xuất và hiệu quả .Trongmột chương trình song song , xử lý được chia thành các phần , mỗi phần trong số đó có thểđược thực hiện đồng thời . Các lệnh từ mỗi phần chạy đồng thời trên các CPU khác nhau , CPUnày có thể tồn tại trên một máy duy nhất hoặc chúng có thể là CPU trong một hợp các máy tínhđược kết nối qua mạng .

Parallel Paradigms là một phương thức lập trình mà trong đó :

• Những chỉ dẫn được thực hiện một cách đồng thời .

• Những vấn đề , bài toán đươcj chia thành những phần nhỏ hơn nhưng có thể được giải

một cách đồng thời .

• Những chỉ dẫn của mỗi phần được thực hiện đồng thời trên những CPU khác nhau

-So sánh giữa serial va parallel programming :

Trongnhững ngay đầu của máy tính , chương trình được thực hiện nồi tiếp , tức là mỗi

chương trình bao gồm một chuỗi các lệnh , mỗi lệnh thực hiện sau khi đã thực hiện xong một

lênh trước đó . Nó chay từ đầu đến cuối trên một bộ xử ly duy nhất .

Parallel programming xuất hiện như một phương tiện cải thiện hiệu xuất và hiệu quả .Trong

một chương trình song song , xử lý được chia thành các phần , mỗi phần trong số đó có thể

được thực hiện đồng thời . Các lệnh từ mỗi phần chạy đồng thời trên các CPU khác nhau , CPU

này có thể tồn tại trên một máy duy nhất hoặc chúng có thể là CPU trong một hợp các máy tính

được kết nối qua mạng .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY