Đề tài ISO 14000 và các vấn đề áp dụng ở Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời giới thiệu 1

Phần một: Những lý luận chung về bộ tiêu chuẩn ISO 14000. 3

I. ISO và sự ra đời của bộ tiêu chuẩn ISO 14000. 3

1. Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) 3

2. Việc xây dựng các tiêu chuẩn về quản lý môi trường của ISO. 3

3. Trọng tâm của các vấn đề môi trường quốc tế. 4

II. Một số nét cơ bản về bộ tiêu chuẩn Quản lý môi trường ISO 14000. 5

1. Bộ ISO 14000 đề cập đến các lĩnh vực. 5

2. Hình dung bộ tiêu chuẩn ISO 14000 theo quan điểm đánh giá theo sơ đồ. 7

3. Tiêu chuẩn ISO 14001. 10

4. Cơ cấu của hệ thống Quản lý môi trường theo ISO 14001. 10

III. Tại sao bộ tiêu chuẩn ISO 14000 là quan trọng. 11

1. Về thương mại. 11

2. Các hiệp định thương mại và trừng phạt thương mại. 12

3. Đạt được sự nhất trí về ý thức môi trường mới. 13

4. Nhu cầu đối với các tiêu chuẩn quốc tế. 14

5. Thuật ngữ chung. 14

6. Áp dụng ISO14001 sẽ làm cho Quản lý môi trường tốt hơn. 14

7. Sự thay đổi về văn hóa trong doanh nghiệp. 15

8. Kết quả hoạt động môi trường. 16

9. Các lý do khác làm cho ISO 14001 quan trọng. 16

IV. Lợi ích của việc áp dụng hệ thống Quản lý môi trường theo ISO 14000. 17

V. Những khó khăn gặp phải khi áp dụng hệ thống Quản lý môi trường theo ISO 14000. 18

Phần hai: Thực trạng của việc áp dụng ISO 14000 ở Việt Nam. 20

I. Thực trạng của việc áp dụng. 20

II. Tồn tại khi áp dụng ISO 14000. 22

1. Về phía Nhà nước. 22

2. Về phía doanh nghiệp. 22

Phần ba: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy việc áp dụng ISO 14000 ở Việt Nam 24

I. Về phía Nhà nước. 24

II. Về phía doanh nghiệp: 26

Kết luận 27

Tài liệu tham khảo 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY