Đề tài Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá lượng phát thải cho công nghiệp sản xuất các sản phẩm bơ sữa

1. Giới thiệu

2. Quá trình sản xuất và phát thải

2.1. Mô tả quá trình

2.2. Các nguồn phát thải và công nghệ kiểm soát.

2.2.1 Sự phát thải vào môi trường không khí:

2.2.2 Sự phát thải vào môi trường nước

2.2.3 Sự phát thải vào môi trường đất

3. Kĩ thuật đánh giá sự phát thải (EETs)

3.1 Phép đo trực tiếp

3.1.1 Dữ liệu mẫu

3.1.2 Hệ thống dữ liệu kiểm tra phát thải liên tục (CEMS)

3.2 Cân bằng khối lượng

3.3 Tính toán kỹ thuật

3.3.1 Phân tích nhiên liệu

3.4 Các nhân tố phát thải

3.4.1 Công nghiệp- những nhân tố phát thải lớn

3.4.2 Kiểm tra dự đoán phát thải (PEM)

4. Kỹ thuật đánh giá lượng phát thải: Độ tin cậy và thay đổi

có thể chấp nhận được

4.1 Phép đo trực tiếp

4.2 Cân bằng khối lượng

4.3 Kỹ thuật tính toán

4.4 Nhân tố phát thải

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY