Đề tài Hướng dẫn cấu hình các tính năng cơ bản cho Cisco Router

MỤC LỤC1 Khái niệm về Router . 31.1 Nhiệm vụ và phân loại. 31.1.1 Nhiệm vụ: . 31.1.2 Phân loại. 31.2 Các khái niệm cơ bản về Router và cơ chế routing. 51.2.1 Nguyên tắc hoạt động của Router – ARP Protocol: . 51.2.2 Một số khái niệm cơ bản. 72 Khái niệm về cấuhình Router. . 132.1 Cấu trúc router. . 142.2 Các mode config . 163 Cấu hình các tính năng chung của router. . 193.1 Một số quy tắc về trình bày câu lệnh. 193.2 Các phím tắt cần sử dụng khi cấu hình router . 203.3 Các khái niệm về console, telnet. Cách xác định các tên và password cho router. . 223.3.1 Console port . 223.3.2 Telnet sesstion . 233.3.3 Xác định tên cho router và enable password. 243.4 Làm việc với file cấuhình và IOS image. . 263.4.1 Một số khái niệm cơ bản. 263.4.2 Làm việc với file cấu hình và IOS. . 274 Cấu hình router cho đường leased line. 324.1 Khái niệm về liên kết leased line. 324.2 Các bước cấu hình một router cho liên kết leased line. 344.2.1 Cấu hình các ethernet port và serial. 344.2.2 Cấu hình protocol cho liên kết leased line . 354.2.3 Cấu hình static routing hay hay dynamic routing. . 374.2.4 Cấu hình một số thông số cần thiết khác. . 434.3 Thí dụ cụ thể. . 464.3.1 IP only. 464.3.2 IPX only . 48 Hướng dẫn cấu hình các chức năng cơ bản của Cisco router Trang 2/94 4.3.3 IP & IPX. 504.4 Khắc phục sự cố:. 535 Cấu hình router cho các liên kết dial-up. 555.1 Giới thiệu về Dial-up. 555.1.1 Dial-up là gì? . 555.1.2 Các trường hợp sử dụng Dial-up. 555.2 Các khái niệm cần biết trong Dial-up . 575.2.1 Analog . 575.2.2 Asynchronous. 575.2.3 Line. 575.2.4 Interface. 595.2.5 Quan hệ giữa Line và Interface . 615.2.6 Khái niệm Rotary group. 615.3 Modem . 635.3.1 Modem là gì? . 635.3.2 Phân loại modem. 635.3.3 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) . 655.3.4 Hoạt động của modem . 665.3.5 Cách kết nối Router Cisco và modem . 665.3.6 Cấu hình modem . 685.4 Cấu hình tổng quan cho đường Dial-up . 705.4.1 Các thông số cơ bản của hệ thống. 715.4.2 Lệnh mô tả usernamevà password. 715.4.3 Cấu hình chat script. 715.4.4 Cấu hình cho Interface . 735.4.5 Cấu hình line . 825.5 Cấu hình remote user-central dial-up . 855.5.1 Ví dụ 1: . 855.5.2 Ví dụ 2: . 855.6 Cấu hình router-router dial-up . 885.7 Cấu hình Back-up bằng đường dial-up . 925.7.1 Các lệnh dùng để tạo mộtđường dial-up back-up:. 925.7.2 Ví dụ: . 926 Tổng kết. . 94

MỤC LỤC

1 Khái niệm về Router . 3

1.1 Nhiệm vụ và phân loại. 3

1.1.1 Nhiệm vụ: . 3

1.1.2 Phân loại. 3

1.2 Các khái niệm cơ bản về Router và cơ chế routing. 5

1.2.1 Nguyên tắc hoạt động của Router – ARP Protocol: . 5

1.2.2 Một số khái niệm cơ bản. 7

2 Khái niệm về cấuhình Router. . 13

2.1 Cấu trúc router. . 14

2.2 Các mode config . 16

3 Cấu hình các tính năng chung của router. . 19

3.1 Một số quy tắc về trình bày câu lệnh. 19

3.2 Các phím tắt cần sử dụng khi cấu hình router . 20

3.3 Các khái niệm về console, telnet. Cách xác định các tên và password cho

router. . 22

3.3.1 Console port . 22

3.3.2 Telnet sesstion . 23

3.3.3 Xác định tên cho router và enable password. 24

3.4 Làm việc với file cấuhình và IOS image. . 26

3.4.1 Một số khái niệm cơ bản. 26

3.4.2 Làm việc với file cấu hình và IOS. . 27

4 Cấu hình router cho đường leased line. 32

4.1 Khái niệm về liên kết leased line. 32

4.2 Các bước cấu hình một router cho liên kết leased line. 34

4.2.1 Cấu hình các ethernet port và serial. 34

4.2.2 Cấu hình protocol cho liên kết leased line . 35

4.2.3 Cấu hình static routing hay hay dynamic routing. . 37

4.2.4 Cấu hình một số thông số cần thiết khác. . 43

4.3 Thí dụ cụ thể. . 46

4.3.1 IP only. 46

4.3.2 IPX only . 48

Hướng dẫn cấu hình các chức năng cơ bản của Cisco router

Trang 2/94

4.3.3 IP & IPX. 50

4.4 Khắc phục sự cố:. 53

5 Cấu hình router cho các liên kết dial-up. 55

5.1 Giới thiệu về Dial-up. 55

5.1.1 Dial-up là gì? . 55

5.1.2 Các trường hợp sử dụng Dial-up. 55

5.2 Các khái niệm cần biết trong Dial-up . 57

5.2.1 Analog . 57

5.2.2 Asynchronous. 57

5.2.3 Line. 57

5.2.4 Interface. 59

5.2.5 Quan hệ giữa Line và Interface . 61

5.2.6 Khái niệm Rotary group. 61

5.3 Modem . 63

5.3.1 Modem là gì? . 63

5.3.2 Phân loại modem. 63

5.3.3 Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART) . 65

5.3.4 Hoạt động của modem . 66

5.3.5 Cách kết nối Router Cisco và modem . 66

5.3.6 Cấu hình modem . 68

5.4 Cấu hình tổng quan cho đường Dial-up . 70

5.4.1 Các thông số cơ bản của hệ thống. 71

5.4.2 Lệnh mô tả usernamevà password. 71

5.4.3 Cấu hình chat script. 71

5.4.4 Cấu hình cho Interface . 73

5.4.5 Cấu hình line . 82

5.5 Cấu hình remote user-central dial-up . 85

5.5.1 Ví dụ 1: . 85

5.5.2 Ví dụ 2: . 85

5.6 Cấu hình router-router dial-up . 88

5.7 Cấu hình Back-up bằng đường dial-up . 92

5.7.1 Các lệnh dùng để tạo mộtđường dial-up back-up:. 92

5.7.2 Ví dụ: . 92

6 Tổng kết. . 94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY