Đề tài Hoạt động xuất khẩu hàng dệt may tại công ty cổ phần may Thăng long - Thực trạng và giải pháp

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VÀ PHÂN TÍCH THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY 3

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ XUẤT KHẨU VÀ XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY 3

1. Khái niệm chung về xuất khẩu và vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân 3

1.1. Những vấn đề chung về xuất khẩu 3

1.2. Vai trò của xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân 5

2. Những vấn đề chung về xuất khẩu hàng dệt may 6

2.1. Vai trò của xuất khẩu hàng dệt may 6

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam 8

II. PHÂN TÍCH THỐNG KÊ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY 10

1. Sự cần thiết của việc phân tích thống kê hoạt động xuất khẩu hàng dệt may 10

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê nghiên cứu hoạt động xuất khẩu hàng dệt may 11

2.1. Khái niệm, vai trò của hệ thống chỉ tiêu thống kê xuất khẩu hàng dệt may 11

2.2. Nguyên tắc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê nghiên cứu hoạt động xuất khẩu hàng dệt may 12

2.3. Đánh giá hệ thống chỉ tiêu thống kê nghiên cứu hoạt động xuất khẩu hàng dệt may 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY