Đề tài Hoạt động xuất khẩu gạch của Công ty TNHH một thành viên thương mại và xuất nhập khẩu Prime

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 1CHƯƠNG I 3GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV 3TM & XNK PRIME 31.Tổng quan về công ty 31.1.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 31.2.Cơ cấu quản lý tổ chức-điều hành 51.3 Chức năng, nhiệmvụ của các phòng ban 62. Vài nét về tình hình sản xuất và xuất khẩu gạch của Việt Nam trong những năm gần đây. 92.1.Tình hình sản xuất 92.2.Hoạt động xuất khẩu 10CHƯƠNG II .11THỰC TRẠNG VÀ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG 11XUẤT KHẨU GẠCH CỦA CÔNG TY 111.Thực trạng xuất khẩu của công ty trong vài năm gần đây 111.1.Kim ngạch xuất khẩu qua các năm 111.2.Thị trường xuất khẩu chủ yếu 121.3 Cơ cấu, chủng loại gạch xuất khẩu 122.Tìm hiểu về quy trình xuất khẩu gạch của công ty 132.1Quảng cáo và PR 132.2.Tiếp cận thị trường 142.3. Vận tải hàng hóa 153.4. Thủ tục Hải quan 162.5. Bảo hiểm 172.6. Thanh toán 173.Đánh giá quá trình xuất khẩu gạch của công ty TNHH MTV TM & XNK Prime 183.1. Những thành tựu đạt được 183.2. Hạn chế 20CHƯƠNG III 21GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG 21XUẤT KHẨU GẠCH CỦA CÔNG TY 211.Định hướng của công ty trong việc mở rộng sản xuất và xuất khẩu gạch 212.Các giải pháp nhằm đẩy mạnh và hoàn thiện quy trình xuất khẩu gạch của công ty 232.1.Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạch 232.1.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu tiếp cận thị trường xuất khẩu 232.1.2. Đẩy mạnh hoạt động Marketing xuất khẩu 242.1.3.Tạo lập được các nguồn hàng xuất khẩu ổn định, phù hợp, nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu 252.1.4. Tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu 262.1.5. Đa dạng hoá các loại hình xuất khẩu của công ty 272.1.6. Không ngừng nâng cao uy tín của Công ty 282.1.7. Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả 282.1.8. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ xuất nhập khẩu 292.2.1 Giải pháp trong khâu chuẩn bị giao dịch, đàm phán 312.2.2 Giải pháp trong khâu chuẩn bị hàng xuất khẩu 312.2.3 Giải pháp trong khâu thuê tàu 322.2.4.Làm thủ tục hải quan 322.2.5 Giải pháp trong khâu thanh toán 33KẾT LUẬN 34TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV 3

TM & XNK PRIME 3

1.Tổng quan về công ty 3

1.1.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 3

1.2.Cơ cấu quản lý tổ chức-điều hành 5

1.3 Chức năng, nhiệmvụ của các phòng ban 6

2. Vài nét về tình hình sản xuất và xuất khẩu gạch của Việt Nam trong những năm gần đây. 9

2.1.Tình hình sản xuất 9

2.2.Hoạt động xuất khẩu 10

CHƯƠNG II .11

THỰC TRẠNG VÀ QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG 11

XUẤT KHẨU GẠCH CỦA CÔNG TY 11

1.Thực trạng xuất khẩu của công ty trong vài năm gần đây 11

1.1.Kim ngạch xuất khẩu qua các năm 11

1.2.Thị trường xuất khẩu chủ yếu 12

1.3 Cơ cấu, chủng loại gạch xuất khẩu 12

2.Tìm hiểu về quy trình xuất khẩu gạch của công ty 13

2.1Quảng cáo và PR 13

2.2.Tiếp cận thị trường 14

2.3. Vận tải hàng hóa 15

3.4. Thủ tục Hải quan 16

2.5. Bảo hiểm 17

2.6. Thanh toán 17

3.Đánh giá quá trình xuất khẩu gạch của công ty TNHH MTV TM & XNK Prime 18

3.1. Những thành tựu đạt được 18

3.2. Hạn chế 20

CHƯƠNG III 21

GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG 21

XUẤT KHẨU GẠCH CỦA CÔNG TY 21

1.Định hướng của công ty trong việc mở rộng sản xuất và xuất khẩu gạch 21

2.Các giải pháp nhằm đẩy mạnh và hoàn thiện quy trình xuất khẩu gạch của công ty 23

2.1.Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gạch 23

2.1.1 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu tiếp cận thị trường xuất khẩu 23

2.1.2. Đẩy mạnh hoạt động Marketing xuất khẩu 24

2.1.3.Tạo lập được các nguồn hàng xuất khẩu ổn định, phù hợp, nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu 25

2.1.4. Tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu 26

2.1.5. Đa dạng hoá các loại hình xuất khẩu của công ty 27

2.1.6. Không ngừng nâng cao uy tín của Công ty 28

2.1.7. Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả 28

2.1.8. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ xuất nhập khẩu 29

2.2.1 Giải pháp trong khâu chuẩn bị giao dịch, đàm phán 31

2.2.2 Giải pháp trong khâu chuẩn bị hàng xuất khẩu 31

2.2.3 Giải pháp trong khâu thuê tàu 32

2.2.4.Làm thủ tục hải quan 32

2.2.5 Giải pháp trong khâu thanh toán 33

KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY