Đề tài Hoạt động thanh tra, giám sát của NHNN Việt Nam và tác động tới ổn định hệ thống tài chính

1. Tổng quan về thanh tra Ngân hàng. 2

1.1. Khái niệm. 2

1.2. Đ ối tượng của thanh tra Ngân hàng bao gồm: 2

1.3. Nội dung hoạt động của Thanh tra ngân hàng: 3

2. Phương thức thanh tra 4

2.1. Giám sát từ xa 5

2.2. Phương thức thanh tra tại chỗ 6

Nội dung của thanh tra tại chỗ 7

2.3. Xử lý kết quả thanh tra 7

3. Thực trạng hệ thống thanh tra ngân hang ở Việt Nam hiện nay 10

4. Một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả của thanh tra ngân hàng: 15

4.1. Về tổ chức: 16

4.2. Về phương thức thanh tra: 17

4.3 Tăng cường đào tạo lại nguồn nhân lực cho thanh tra ngân hàng 18

4.4. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra ngân hàng cũng như các quy định về hoạt động ngân hàng đạt chuẩn mực quốc tế 18

4.5 Tăng cường hợp tác quốc tế trong thanh tra ngân hàng 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY