Đề tài Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ

Lời nói đầu 1

Chương 1: Tổng quan về thanh toán quốc tế và tín dụng chứng từ 3

1.1. Những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế 3

1.1.1. Khái niệm 3

1.1.2. Các điều kiện thanh toán quốc tế 3

1.1.3. Vai trò của hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng thương mại 5

1.1.4. Các phương thức thanh toán quốc tế 7

1.2. Tín dụng chứng từ - phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu và quan trọng của ngân hàng thương mại 13

1.2.1. Định nghĩa 13

1.2.2. Các bên tham gia 13

1.2.3. Quy trình nghiệp vụ thanh toán L/C 13

1.2.4. Thư tín dụng 15

1.2.5. Ưu, nhược điểm của phương thức tín dụng chứng từ 20

Chương 2: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 22

2.1. Giới thiệu chung về Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 22

2.1.1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 22

2.1.2. Mô hình hoạt động kinh doanh của Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 24

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2003 của Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 26

2.1.4. Hoạt động của phòng thanh toán quốc tế 30

2.2. Thực trạng thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 31

2.2.1. Thực trạng thanh toán hàng nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ 31

2.2.2. Thực trạng thanh toán hàng xuất khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 38

2.2.3. Đánh giá thành quả đạt được và những hạn chế 44

Chương 3: Giải pháp mở rộng hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ tại Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN và một số kiến nghị 49

3.1. Định hướng hoạt động thanh toán quốc tế của Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN trong thời gian tới 49

3.2. Giải pháp mở rộng L/C tại Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 50

3.2.1. Phát triển tổ chức nhân sự đào tạo mở rộng phạm vi hoạt động 50

3.2.2. Cải tiến kỹ thuật công nghệ 51

3.2.3. Đẩy mạnh tài trợ hoạt động xuất nhập khẩu 52

3.2.4. Xây dựng chính sách khách hàng phù hợp, phân tích đối thủ cạnh tranh và áp dụng marketing vào hoạt động thanh toán quốc tế 52

3.2.5. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát 52

3.2.6. Đa dạng hoá các ngoại tệ trong kinh doanh và dịch vụ 53

3.3. Một số kiến nghị 53

3.3.1. Đối với cơ quan quản lý vĩ mô của Nhà nước 53

3.3.2. Đối với ngân hàng nhà nước 54

3.3.3. Đối với Sở GDI - Ngân hàng ĐT & PTVN 55

Kết luận 57

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY