Đề tài Hoạt động Marketing của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam Techcombank - Thực trạng và giải pháp

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ MARKETING TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG 2

I) TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VÀ CÁC DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 2

1. Khái niệm ngân hàng – ngân hàng thương mại 2

2. Các dịch vụ ngân hàng thương mại 3

3. Các khuynh hướng ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng 3

II) Bản chất của Marketing trong hoạt động kinh doanh ngân hàng 5

1. Khái niệm Marketing ngân hàng 5

2. Vai trò - chức năng của Marketing đối với sự phát triển của ngân hàng 5

2.1 Vai trò của Marketing ngân hàng 5

2.2 Chức năng của Marketing ngân hàng 6

3. Đặc điểm của Marketing ngân hàng 7

3.1 Marketing ngân hàng là loại hình Marketing dịch vụ tài chính 7

3.2 Marketing ngân hàng là loại hình Marketing hướng nội 8

3.3 Marketing ngân hàng thuộc loại hình Marketing quan hệ 8

4. Một số nội dung hoạt động Marketing trong lĩnh vực ngân hàng 9

4.1 Tổ chức nghiên cứu môi trường kinh doanh ngân hàng 9

4.2 Xác định chiến lược Marketing ngân hàng 10

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ỨNG DỤNG MARKETING CỦA TECHCOMBANK 11

I) TỔNG QUAN VỀ TECHCOMBANK 11

1. Quá trình hình thành và phát triển 11

2. Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi 14

3. Tổ chức quản trị kinh doanh 15

4. Vài nét về hoạt động kinh doanh năm 2007 16

5. Cơ sở vật chất & công nghệ của Techcombank. 18

II) THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA TECHCOMBANK 20

1. Chiến lược Marketing hỗn hợp của Techcombank. 20

1.1 Chiến lược về sản phẩm 20

1.2 Chiến lược về giá cả 20

1.3 Chiến lược về phân phối 21

1.4 Chiến lược về giao tiếp khuếch trương 22

1.5 Chiến lược về con người 23

2. Tổ chức phòng Marketing của Techcombank 25

2.1 Sơ đồ phòng Marketing Techcombank. 25

2.2 Mục tiêu của phòng Marketing Techcombank 25

2.3 Nhiệm vụ chính của phòng Marketing Techcombank 25

3. Một số thành tựu về Marketing đã đạt được của Techcombank 26

3.1 Công tác điều tra, nghiên cứu thị trường 26

3.2 Dịch vụ khách hàng 24/7 - Đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của khách hàng 26

3.3 Các chương trình Marketing toàn hệ thống 27

4. Một số hạn chế trong công tác Marketing của Techcombank. 28

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA TECHCOMBANK 30

I. Phương hướng hoạt động của Techcombank trong thời gian tới 30

1. Định hướng cho năm 2008 30

2. Mục tiêu đến năm 2010 30

II) Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động Marketing của Techcombank. 31

1. Tập trung cho công tác đào tạo cán bộ chuyên viên và cải tiến chế độ đãi ngộ để thu hút nhân tài. 31

2. Tăng cường các hoạt động hướng tới khách hàng mục tiêu 32

3. Chú trọng vào phát triển mạng lưới nhằm mở rộng quy mô thị trường 33

4. Đa dạng hoá sản phẩm và gia tăng tiện ích cho sản phẩm 34

5. Hoàn thiện hệ thống công nghệ áp dụng trong hoạt động ngân hàng 35

KẾT LUẬN 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY