Đề tài Hoạt động kinh doanh lữ hành của trung tâm du lịch Hà Nội Tocerco

Nội dung Trang

LỜI MỞ ĐẦU 3

PHẦN I:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM LỮ HÀNH 5

1.quá trình thành lập và phát triển của công ty TNHH Nhà nước MTV du lịch dịch vụ Hà Nội Tocerco

1.1.Quá trình thành lập của Công ty TNHH Nhà nước MTV du lịch dịch vụ Hà Nội Tocerco

1.2.Quá trình thành lập của Trung tâm lữ hành du lịch Hà Nội Tocerco

2.Hình thức kinh doanh và hoạt động của công ty

2.1Hình thức kinh doanh của Công ty

2.2.Hình thức kinh doanh của Trung tâm lữ hành

3.Cơ cấu tổ chức của Trung tâm lữ hành

3.1.Mô hình hoạt động của trung tâm lữ hành

3.2.Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận

3.3.Cơ sở vật chất kĩ thuật

PHẦN II:HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH CỦA TRUNG TÂM DU LỊCH HÀ NỘI TOCERCO 15

1.Sản phẩm chủ yếu

1.1.Các chương trình du lịch trọn gói

1.1.1.Chương trình du lịch trọn gói inbound

1.1.2.Chương trình du lịch trọn goi outbound

1.1.3.Chương trình du lịch trọn gói trong nước

1.2.Các sản phẩm trung gian

2.Thị trường khách du lịch

2.1Thị truờng khách mục tiêu

3.Hoạt động marketing và quảng cáo

3.1.Hiệu quả

4.Doanh thu và lợi nhuận của công ty từ năm 2003 đến nay

PHẦN III:KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH KIẾN TẬP 29

Đánh giá ,nhận xét công ty

Bài học kinh nghiệm

PHẦN IV:THAM GIA ĐÓNG GÓP CHO NHÀ TRƯỜNG 32

KẾT LUẬN 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY