Đề tài Hoạt động của thị trường OTC trong thời gian gần đây và hướng phát triển trong tương lai

MỤC LỤC CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG OTC 1I. Khái niệm 11. Thị trường chứng khoán(thị trường vốn dài hạn) 12. Thị trường phi tập trung(còn gọi là thị trường không chính thức) 1II. Thị trường OTC trong thời gian đầu ra đời 2CHƯƠNG II: TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG OTC 7I. Tiếp cận thị trường OTC 7II. Sự khác biệt giữa thị trường OTC và thị trường sàn giao dịch 9III. Xây dựng thị trường OTC cần các nhà tạo lập thị trường 10IV. Mua bán trên thị trường OTC 12V. Phương thức tạo giá ở thị trường OTC 14VI. Nhược điểm-mặt trái của thị trường OTC 16CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG OTC TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY 18CHƯƠNG IV: THỊ TRƯỜNG OTC NĂM 2006- CHUYÊN NGHIỆP HƠN VÀ THỊ TRƯỜNG HƠN 22CHƯƠNG V: PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OTC TRONG TƯƠNG LAI 26I. Cần quan tâm hơn tới nhà đầu tư 26II. Cần một thị trường OTC có tổ chức 27

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG OTC 1

I. Khái niệm 1

1. Thị trường chứng khoán(thị trường vốn dài hạn) 1

2. Thị trường phi tập trung(còn gọi là thị trường không chính thức) 1

II. Thị trường OTC trong thời gian đầu ra đời 2

CHƯƠNG II: TÌM HIỂU VỀ THỊ TRƯỜNG OTC 7

I. Tiếp cận thị trường OTC 7

II. Sự khác biệt giữa thị trường OTC và thị trường sàn giao dịch 9

III. Xây dựng thị trường OTC cần các nhà tạo lập thị trường 10

IV. Mua bán trên thị trường OTC 12

V. Phương thức tạo giá ở thị trường OTC 14

VI. Nhược điểm-mặt trái của thị trường OTC 16

CHƯƠNG III: HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG OTC TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY 18

CHƯƠNG IV: THỊ TRƯỜNG OTC NĂM 2006- CHUYÊN NGHIỆP HƠN VÀ THỊ TRƯỜNG HƠN 22

CHƯƠNG V: PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG OTC TRONG TƯƠNG LAI 26

I. Cần quan tâm hơn tới nhà đầu tư 26

II. Cần một thị trường OTC có tổ chức 27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY