Đề tài Hoàn thiện tổ chức lao động tại công ty lắp máy và xây dựng số 5

LỜI MỞ ĐẦU . 1

I. Vai trò và nội dung của Tổ chức lao động. 2

1. Khái niện về Tổ chức lao động. 2

2. Nội dung của Tổ chức lao động. 2

2.1 Tuyển dụng lao động. 2

2.2 Phân công và hiệp tác lao động lao động. 4

2.3 Thù lao lao động. 6

2.4 Vấn đề tổ chức phục vụ nơi làm việc. 8

3.Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức lao động 9

II. Thực trạng Tổ chức lao động tại Công ty Lắp máy và xây dựng số 5. 11

1. Đặc điểm của Công ty có ảnh hởng đến Tổ chức lao động. 11

1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 11

1.2 Cơ cấu tổ chức. 12

1.3 Chức năng nhiệm vụ. 13

1.4 Đặc điểm về lao động. 14

2. Phân tích thực trạng Tổ chức lao động. 18

2.1 Tuyển dụng lao động. 18

2.2 Phân công và hiệp tác lao động. 20

2.2.1. Phân công lao động 20

2.2.2. Hiệp tác lao động 27

2.3 Thù lao lao động. 28

2.4 Vấn đề tổ chức và phục vụ nơi làm việc. 38

3. Ảnh hưởng của Tổ chức lao động đến sản xuất và thu nhập của người lao động. 41

3.1 Ảnh hưởng của Tổ chức lao động đến sản xuất. 41

3.2 Ảnh hưởng của Tổ chức lao động đến thu nhập của người lao động. 43

III. Các giải pháp hoàn thiện Tổ chức lao động tại Công ty lắp máy và xây dựng số 5. 45

1. Hoàn thiện hệ thống chính sách, chế độ và nội quy, quy định của Công ty 45

2. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc 46

3. Hoàn thiện công tác định mức lao động và điều phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 47

4. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc và trình độ của cán bộ công nhân viên. 48

5. Phân công lao động phù hợp giữa trình độ nghề và trình độ đợc đào tạo của ngời lao động. 49

6. Xây dựng tinh thần hiệp tác lao động tốt. 50

7. Nâng cao trách nhiệm trong công việc của ngời lao động. 50

8. Tăng cờng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 52

9. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nâng cao vai trò và trách nhiệm giám sát của cán bộ quản lý. 53

KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY