Đề tài Hoàn thiện tổ chức lao động ở công ty lắp máy và xây dựng số 5

LỜI MỞ ĐẦU .1

I. Vai trò và nội dung của Tổ chức lao động. 2

1. Khái niện về Tổ chức lao động. 2

2. Nội dung của Tổ chức lao động. 2

2.1 Tuyển dụng lao động. 2

2.2 Phân công và hiệp tác lao động lao động. 4

2.3 Thù lao lao động. 6

2.4 Vấn đề tổ chức phục vụ nơi làm việc. 7

2.5 Năng xuất lao động. 3. Sự cần thiết phải hoàn thiện Tổ chức lao động. 9

3.Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức lao động 9

II. Thực trạng Tổ chức lao động tại Công ty Lắp máy và xây dựng số 5. 10

1. Đặc điểm của Công ty có ảnh hởng đến Tổ chức lao động. 10

1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 10

1.2 Cơ cấu tổ chức. 11

1.3 Chức năng nhiệm vụ. 11

1.4 Đặc điểm về lao động. 13

2. Phân tích thực trạng Tổ chức lao động. 16

2.1 Tuyển dụng lao động.1 16

2.2 Phân công và hiệp tác lao động. 18

2.2.1. Phân công lao động 18

2.2.2. Hiệp tác lao động 32

2.3 Thù lao lao động. 35

2.4 Vấn đề tổ chức và phục vụ nơi làm việc. 45

3. Ảnh hưởng của Tổ chức lao động đến sản xuất và thu nhập của người lao động. 48

3.1 Ảnh hưởng của Tổ chức lao động đến sản xuất. 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY