Đề tài Hoàn thiện nội thất thư viện

LỜI MỞ ĐẦU 2

PHẦN I : ĐƯA RA Ý TƯỞNG DỰ ÁN: “ HOÀN THIỆN NỘI THẤT THƯ VIỆN”.

3

I.Đề xuất ý tưởng. 3

II. Thành lập các ban dự án. 4

III. Tổ chức họp ban dự án và phân chia công việc. 4

1. Ban quản lý tài chính. 4

2. Ban quản lý nguồn nhân lực. 4

3. Ban quản lý và mua sắm trang thiết bị. 4

4. Ban thu thập nguồn tư liệu, tài liệu. 4

5. Ban thiết kế và bài trí thư viện. 5

6. Ban môi trường. 5

7. Ban kiểm tra, giám sát và xúc tiến dự án. 5

8. Ban thẩm định kết quả dự án. 5

PHẦN II : LẬP KẾ HOẠH CỤ THỂ CHO CÁC BAN DỰ ÁN . 6

I. Kế hoạch chi tiết. 6

1.Phòng tự học. 6

2. Phòng đọc sách. 6

3. Phòng báo và tạp chí. 6

4. Phòng luận văn. 6

5.Phòng tài liệu quý hiếm. 6

II. Lập bảng phân tách công việc( WBS ). 7

PHẦN III. SƠ ĐỒ MẠNG TOÀN DỰ ÁN VÀ BẢNG KHÁI TOÁN. 9

I. Sơ đồ mạng của toàn dự án . 9

II. Lập bảng khái toán. 11

PHẦN IV: KIỂM TRA KẾT QUẢ, NGHIỆM THU VÀ RÚT KINH NGHIỆM. 12

I. Đánh giá kết quả . 12

II. Nghiệm thu công trình . 12

III. Tổng kết và rút kinh nghiệm quá trình thực hiện dự án. 12

PHẦN V : QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO . 13

I. Quy định về phòng cháy chữa cháy. 13

II. Quản trị rủi ro. 13

KẾT LUẬN. 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY