Đề tài hoàn thiện kế toán xuất khẩu hàng hoá tại công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu - Bộ thương mại (prosimex

Lời nói đầu

Phần 1: Lý luận chung về xuất khẩu và kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá trong các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu

I. Đặc diểm của hoạt động xuất nhập khẩu. 1

1.Vai trò của hoạt động xuất khẩu hàng hoá trong nền kinh tế thị trường. 1

2.Đặc điểm của hoat động xuất khẩu. 1

3.Đặc điểm của hàng hoá xuất khẩu. 1

4.Các hình thức xuất khẩu. 2

5.Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu trong xuất khẩu 2

6.Điều khoản về giá của hợp đồng xuất khẩu. 3

II. Tổ chức công tác kế toán xuất khẩu hàng hoá ở doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 4

1.Đặc điểm của công tác kế toán nghiệp vụ xuất khẩu. 4

2.Nhiệm vụ của kế toán xuất khẩu hàng hoá. 4

III.Kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá. 4

1.Chứng từ kế toán sử dụng. 4

2.Tài khoản kế toán sử dụng. 5

3.Trình tự kế toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá 5

Phần 2: Thực trạng kế toán hàng hoá xuất khẩu tại công ty PROSIMEX

I. Giới thiệu chung về công ty 10

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 10

2.Những hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty. 11

3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của công ty. 12

4.Tình hình kinh doanh xuất khẩu tại công ty 12

5.Đặc điểm hoạt động xuất khẩu tại công ty. 12

6.Một số đặc điểm của công tác tổ chức kế toán tại công ty. 13

II. Tình hình thực tế kế toán kế toán xuất khẩu hàng hoá tại công ty 15

1.Kế toán xuất khẩu trực tiếp 15

2.Kế toán xuất khẩu uỷ thác 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY