Đề tài Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty CP Viễn thông Vạn Xuân

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 1

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN 3

1.1 Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần viễn thông Vạn Xuân 3

1.2 Đặc điểm bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần viễn thông Vạn Xuân 3

1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 3

1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty 4

1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 4

Nhiệm vụ cụ thể của các phòng ban chức năng: 5

1.4 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty 10

PHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN 11

2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 11

2.1.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán 12

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của các kế toán trong bộ máy kế toán. 12

2.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN. 13

2.2.1 Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty 13

2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 15

2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 16

2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 16

2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 18

PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN 19

3.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN 19

3.1.1. Ưu điểm: 19

3.1.2. Tồn tại: 19

3.3.3 Một số ý kiến đề xuất: 19

3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VẠN XUÂN 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY