Đề tài Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP tư vấn và thẩm định môi trường Vinacontrol

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP TƯ VấN VÀ THẩM ĐịNH MÔI TRƯờNG VINACONTROL 3

1.1. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY 3

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty . 3

1.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 3

1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lí hoạt động kinh doanh của Công ty . 5

1.1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty . 10

1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 11

1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 11

1.2.2. Tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty 14

1.3. HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 16

1.3.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP tư vấn và thẩm định môi trường Vinacontrol 16

1.3.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 16

1.3.3. Hạch toán nhân công trực tiếp 29

1.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 40

1.3.5. Đánh giá sản phẩm làm dở 46

1.4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY. 54

1.4.1. Đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành. 54

1.4.2. Kỳ tính giá thành 54

1.4.3. Phương pháp tính giá thành 54

PHẦN II. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 56

2.1. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP tư vấn và thẩm định môi trường Vinacontrol 56

2.2. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty CP tư vấn và thẩm định môi trường Vinacontrol 57

2.2.1. Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP tư vấn và thẩm định môi trường Vinacontrol 57

2.2.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tại Công ty cơ khí và dịch vụ môi trường 58

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY