Đề tài Hoàn thiện kê toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cỏ phần sarajp

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC SƠ ĐỒ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 .NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 3

1.1.1.Giới thiệu chung về tập đoàn Sara . 3

1.1.2.Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần SaraJP . 3

1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 5

1.2.1. Đặc điểm về sản phẩm . 5

1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty qua các năm . 7

1.2.3. Tổ chức sản xuất của công ty. 10

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 15

1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 19

1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty. 21

1.5.1. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty . 21

1.5.2.Hệ thống chứng từ kế toán . 22

1.5.3 Hệ thống tài khoản kế toán . 23

1.5.4. Hệ thống sổ kế toán . 23

1.5.5. Hệ thống báo cáo kế toán 26

CHƯƠNG 2 .THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SARAJP 28

2.1. Đối tượng, phương pháp kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 28

2.1.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 28

2.1.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 30

2.2. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty . 31

2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp . 31

2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 40

2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung . 47

2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất . 57

2.3. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần SaraJP . 59

2.3.1. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 59

2.3.2. Tính giá thành sản phẩm 59

CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SARAJP 65

3.1. Đánh giá kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty . 65

3.1.1 Những ưu điểm 65

3.1.2Những tồn tại . 69

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 71

KẾT LUẬN 80

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY