Đề tài Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hà Bắc

MỤC LỤC Lời nói đầu . 1 Báo cáo sơbộ. 3 I. Đánh giá thực trạng công tác kếtoán bán hàng tại Công ty cổphần Hà Bắc. 3 1. Đặc điểm tình hình chung tại Công ty cổphần Hà Bắc. 3 1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh . 3 1.2. Chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty cổphần Hà Bắc . 4 2. Cơcấu tổchức bộmáy quản lý của Công ty cổphần Hà Bắc. 5 3. Tổchức bộmáy kếtoán của đơn vị, hình thức kếtoán mà Công ty Hà Bắc đang áp dụng . 6 4. Hình thức kếtoán đơn vịáp dụng . 7 5. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới công tác hạch toán của đơn vị.11 II. Nội dung chính của kếtoán bán hàng tại Công ty cổphần Hà Bắc. 11 1. Chứng từsổsách được áp dụng . 11 2. Hệthống sổsách kếtoán. 12 3. Trình tựghi sổkếtoán theo hình thức chứng từghi sổcủa phòng kếtoán Công ty nhưsau. 12 III. Nhận xét, đánh giá thực trạng kếtoán bán hàng tại Công ty cổphần Hà Bắc và so sánh sựgiống và khác nhau giữa lý luận và thực tế. 38

MỤC LỤC

Lời nói đầu . 1

Báo cáo sơbộ. 3

I. Đánh giá thực trạng công tác kếtoán bán hàng tại Công ty cổphần Hà

Bắc. 3

1. Đặc điểm tình hình chung tại Công ty cổphần Hà Bắc. 3

1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh . 3

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty

cổphần Hà Bắc . 4

2. Cơcấu tổchức bộmáy quản lý của Công ty cổphần Hà Bắc. 5

3. Tổchức bộmáy kếtoán của đơn vị, hình thức kếtoán mà Công ty Hà Bắc

đang áp dụng . 6

4. Hình thức kếtoán đơn vịáp dụng . 7

5. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới công tác hạch toán của đơn vị.11

II. Nội dung chính của kếtoán bán hàng tại Công ty cổphần Hà Bắc. 11

1. Chứng từsổsách được áp dụng . 11

2. Hệthống sổsách kếtoán. 12

3. Trình tựghi sổkếtoán theo hình thức chứng từghi sổcủa phòng kếtoán

Công ty nhưsau. 12

III. Nhận xét, đánh giá thực trạng kếtoán bán hàng tại Công ty cổphần

Hà Bắc và so sánh sựgiống và khác nhau giữa lý luận và thực tế. 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY