Đề tài Hoàn thiện hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán Bảo Việt

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 2

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 2

1.1,Công ty CK: 2

1.1.1,Khái niệm,phân loại và vai trò của công ty CK: 2

1.1.1.1,Khái niệm: 2

1.1.1.2,Phân loại công ty CK: 2

1.1.1.3,Vai trò và chức năng của công ty CK: 4

1.1.2,Điều kiện thành lập và nguyên tắc hoạt động của công ty CK: 6

1.1.2.1,Điều kiện thành lập: 6

1.1.2.2,Nguyên tắc hoạt động của công ty CK: 8

1.1.3,Các nghiệp vụ của công ty CK: 9

1.1.3.1,Môi giới: 9

1.1.3.2,Tự doanh: 10

1.1.3.3,Bảo lãnh phát hành: 10

1.1.3.4,Tư vấn: 12

1.1.3.5,Quản lý danh mục đầu tư: 13

1.1.3.6,Các hoạt động khác: 14

1.2,Hoạt động môi giới ở công ty CK: 16

1.2.1,Khái niệm về môi giới: 16

1.2.2,Chức năng của môi giới: 16

1.2.3,Vai trò của hoạt động môi giới: 17

1.2.4,Các kỹ năng nhà môi giới cần có: 17

1.2.5,Nguyên tắc hoạt động môi giới CK: 18

1.3, Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động môi giới: 22

1.3.1, Nhân tố chủ quan: 22

1.3.2, Nhân tố khách quan: 23

1.3.3, Nguyên nhân và hạn chế của hoạt động môi giới ở Việt Nam: 23

CHƯƠNG II 25

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 25

2.1,Khái quát về công ty CK Bảo Việt: 25

2.1.1,Quá trình hình thành và phát triển: 25

2.1.2,Cơ cấu tổ chức: 26

2.1.3,Hoạt động kinh doanh: 29

2.1.3.1,Các dịch vụ chính của công ty: 29

2.1.3.2,Kết quả kinh doanh: 36

2.2,Thực trạng hoạt động môi giới tại công ty CK Bảo Việt: 36

2.2.1,Hoạt động Marketing: 36

2.2,Hoạt động mang tính nghiệp vụ: 38

2.2.1,Mở tài khoản và đăng ký sử dụng các dịch vụ: 38

2.2.2,Thực hiện giao dịch: 38

2.2.3, Hoạt động công nghệ: 39

2.2.4, Tình hình hoạt động môi giới tại công ty CK Bảo Việt: 42

2.2.4.1, Thị phần môi giới: 42

2.2.4.2, Số lượng tài khoản: 43

2.4.3, Doanh thu hoạt động môi giới: 45

2.3, Đánh giá hoạt động môi giới tại công ty CK Bảo Việt: 46

2.3.1, Thành tựu: 46

2.3.2, Hạn chế: 48

2.3.2.1, Thị phần: 48

2.3.2.2,Hạn chế khác: 49

Chương III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI BVSC: 50

3.1,Cơ sở vật chất: 50

3.2,Đội ngũ nhân sự: 51

3.3,Chiến lược Marketing: 52

KẾT LUẬN 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY