Đề tài Hoàn thiện hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán Bảo Việt

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 3

1.1. Công ty CK 3

1.1.1,Khái niệm, phân loại và vai trò của công ty CK: 3

1.1.1.1,Khái niệm: 3

1.1.1.2,Phân loại công ty CK: 3

1.1.1.3,Vai trò và chức năng của công ty CK: 6

1.1.2,Điều kiện thành lập và nguyên tắc hoạt động của công ty CK: 7

1.1.2.1,Điều kiện thành lập: 7

1.1.2.2,Nguyên tắc hoạt động của công ty CK: 9

1.1.3,Các nghiệp vụ của công ty CK: 11

1.1.3.1,Môi giới: 11

1.1.3.2,Tự doanh: 11

1.1.3.3,Bảo lãnh phát hành: 12

1.1.3.4,Tư vấn: 14

1.1.3.5,Quản lý danh mục đầu tư: 15

1.1.3.6,Các hoạt động khác: 16

1.2,Hoạt động môi giới ở công ty CK: 17

1.2.1,Khái niệm về môi giới: 17

1.2.2,Chức năng của môi giới: 18

1.2.3,Vai trò của hoạt động môi giới: 19

1.2.4,Các kỹ năng nhà môi giới cần có: 20

1.2.5,Nguyên tắc hoạt động môi giới CK: 22

1.3, Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động môi giới: 25

1.3.1, Nhân tố chủ quan: 25

1.3.2, Nhân tố khách quan: 26

1.3.3, Nguyên nhân và hạn chế của hoạt động môi giới ở Việt Nam: 27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 29

2.1,Khái quát về công ty CK Bảo Việt: 29

2.1.1,Quá trình hình thành và phát triển: 29

2.1.2,Cơ cấu tổ chức: 30

2.1.3,Hoạt động kinh doanh: 33

2.1.3.1,Các dịch vụ chính của công ty: 33

2.1.3.2,Kết quả kinh doanh: 44

2.2,Thực trạng hoạt động môi giới tại công ty CK Bảo Việt: 44

2.2.1,Hoạt động Marketing: 44

2.2.2,Hoạt động mang tính nghiệp vụ: 45

2.2.2.1,Mở tài khoản và đăng ký sử dụng các dịch vụ: 45

2.2.2.2,Thực hiện giao dịch: 46

2.2.3, Hoạt động công nghệ: 49

2.2.4, Tình hình hoạt động môi giới tại công ty CK Bảo Việt: 51

2.2.4.1, Thị phần môi giới: 51

2.2.4.2, Số lượng tài khoản: 52

2.2.4.3, Doanh thu hoạt động môi giới: 54

2.3, Đánh giá hoạt động môi giới tại công ty CK Bảo Việt: 55

2.3.1, Thành tựu: 55

2.3.2, Hạn chế: 57

2.3.2.1, Thị phần: 57

2.3.2.2,Hạn chế khác: 58

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI BVSC 60

3.1,Cơ sở vật chất: 60

3.2,Đội ngũ nhân sự: 61

3.3,Chiến lược Marketing: 64

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY