Đề tài Hoàn thiện hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Công thương Việt Nam

MỞ ĐẦU 1

Chương I: 2

1.1. Thanh toán vốn giữa các ngân hàng với hoạt động kinh doanh của NHTM. 2

1.1.1. Sự cần thiết của thanh toán không dùng tiền mặt 2

1.1.2. Khái niệm, ý nghĩa thanh toán vốn giữa các ngân hàng. 3

1.1.3. Các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt chủ yếu. 6

a) Thanh toán bằng séc 6

b) Uỷ nhiệm chi-chuyển tiền 7

c) Uỷ nhiệm thu 7

d) Thư tín dụng 8

e) Thẻ thanh toán 8

1.2. Phương thức thanh toán điện tử liên ngân hàng. 9

1.2.1. Khái quát về hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. 9

1.2.2. Một số quy định trong thanh toán điện tử liên ngân hàng. 13

1.3. Điều kiện thực hiện và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động thanh toán điện tử liên ngân hàng. 17

1.3.1. Điều kiện thực hiện 17

1.3.2. Các nhân tố bên trong 18

1.3.3. Các nhân tố bên ngoài 19

Chương II: 20

THỰC TRẠNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG 20

2.1. Khái quát về hệ thống thanh toán của Ngân hàng Công thương Việt Nam. 20

2.2. Cơ cấu tổ chức và kết quả hoạt động kinh doanh của NHCT tại Việt Nam. 21

2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy. 21

2.2.2. Hoạt động kinh doanh của NHCT tại Việt Nam trong những năm gần đây. 23

2.3. Thực trạng thanh toán điện tử tại NHCT Việt Nam. 27

2.3.1. Hệ thống thanh toán điện tử VND 27

2.3.2. Hệ thống thanh toán quốc tế và chuyển tiền điện tử ngoại tệ trong hệ thống NHCTVN 33

2.3.3. Thanh toán trong hệ thống hiện đại hoá ngân hàng (INCAS) 34

2.3.5. Thực trạng triển khai E-banking tại NHCTVN 40

2.3.6. Quyền lợi và nghĩa vụ của NHCTVN khi tham gia vào hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng. 41

2.3.6.1. Quyền lợi. 41

2.3.6.2. Các nghĩa vụ. 41

2.3.7. Tổ chức vận hành. 42

2.4. Đánh giá kết quả đạt được. 47

2.4.1. Những thành công. 47

2.4.2. Những hạn chế. 49

2.4.3. Nguyên nhân. 50

Chương III: 52

GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO 52

CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 52

LIÊN NGÂN HÀNG TẠI NHCTVN. 52

3.1. Quan điểm định hướng trong việc nâng cao chất lượng thanh toán điện tử liên ngân hàng. 52

3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh nói chung của NHCTVN. 52

3.1.2. Định hướng trong việc đưa ra các giải pháp 54

3.2. Những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thanh toán điện tử liên ngân hàng. 55

3.2.1. Đào tạo nguồn nhân lực 56

3.2.2. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật. 57

3.2.3. Đẩy mạnh công tác Marketing 58

3.3. Những kiến nghị 59

3.3.1. Kiến nghị đối với NHCTVN. 59

3.3.2. Những kiến nghị với NHNN. 60

3.3.3. Kiến nghị với cơ quan quản lý. 62

KẾT LUẬN 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY