Đề tài Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty gạch ốp lát hà nội trên thị trường Miền Bắc

MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI 1

I. Tổng quan về kênh Marketing. 2

1. Tầm quan trọng của các kênh Marketing trong kinh doanh. 2

2. Định nghĩa kênh Marketing. 3

3. Cấu trúc kênh. 4

4. Các dòng chảy trong kênh.

II. Những nội dung chính của việc tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty. 9

1. Các mô hình tổ chức hệ thống kênh.

2. Thiết kế hệ thống kênh phân phối. 10

3. Quản trị kênh phân phối. 13

PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNGCỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 17

I. Giới thiệu về công ty gạch ốp lát hà nội. 17

1. Lịch sử hình thành và phát triển. 17

2. Năng lực sản xuất kinh doanh. 18

II. Thực trạng về tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty gạch ốp lát Hà Nội trên thị trường Miền Bắc. 25

1. Chiến lược và hệ thống phân phối chung. 25

2. Thực trạng hoạt động của các kênh. 28

3. Kết quả kinh doanh chung của hệ thống kênh phân phối của công ty gạch ốp lát Hà Nội trên thị trường Miền Bắc. 33

4. Đánh giá chung về hoạt động phân phối của công ty gạch ốp lát Hà Nội trên thị trường Miền Bắc. 33

PHẦN III: NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC 36

I. Những kiến nghị. 36

1. Mục tiêu Marketing và phân phối 36

2. Thị trường mục tiêu 37

II. Dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến việc tổ chức và quản lý kênh của công ty 38

1. Nhu cầu thị trường 38

2. Cạnh tranh trong ngành 39

3. Trung gian phân phối 40

III. Một số giải pháp 41

1. Hoàn thiện bộ phận thiết kế, giám sát và điều chỉnh hệ thống kênh phân phối 41

2. Xây dựng chiến lược và chính sách nhất quán với việc cung cấp sản phẩm tới thị trường mục tiêu 42

3. Hoàn thiện việc quản lý hệ thống phân phối 44

KẾT LUẬN 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY