Đề tài Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ của Doanh nghiệp hoa tươi

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU 2CHƯƠNG I KÊNH PHÂN PHỐI VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HÌNH THÀNH KÊNH PHÂN PHỐI 4I.Vai trò của hệ thống kênh phân phối 4II .Lý thuyết về quá trình phân phối và vai trò của các trung gian thương mại 51. Những hoạt động cơ bản của quá trình phân phối 52. Quá trình phát triển của phân phối và sự xuất hiện các trung gian. 63. Cấu trúc của kênh phân phối 8CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA DOANH NGHIỆP HOA TƯƠI 9I. Thực trạng hoạt động Marketing và sử dụng công cụ Marketing- mix 91. Hoạt động nghiên cứu thị trường. 92. Sử dụng Marketing – mix: 9II. Thực trạng kênh phân phối: 121. Cấu trúc kênh phân phối : 122. Lựa chọn các thành viên: 143. Các xung đột trong kênh: 154. Động viên khuyến khích các thành viên : 16CHƯƠNG III ĐỀ XUẤT MỘT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI CỦA DOANH NGHIỆP HOA TƯƠI 17I. Đề xuất một số định hướng chung cho hoạt động phân phối của Doanh nghiệp hoa tươi trong thời gian tới 171. Chiến lược phát triển kinh doanh: 182. Mục tiêu phân phối của Doanh nghiệp 18II. Một số giải pháp cụ thể để hoàn thiện chính sách phân phối của doanh nghiệp Hoa tươi 181. Lựa chọn cấu trúc kênh: 182. Hoàn thiện cách thức quản lý kênh: 19KẾT LUẬN 22

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG I KÊNH PHÂN PHỐI VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HÌNH THÀNH KÊNH PHÂN PHỐI 4

I.Vai trò của hệ thống kênh phân phối 4

II .Lý thuyết về quá trình phân phối và vai trò của các trung gian

thương mại 5

1. Những hoạt động cơ bản của quá trình phân phối 5

2. Quá trình phát triển của phân phối và sự xuất hiện các trung gian. 6

3. Cấu trúc của kênh phân phối 8

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA DOANH NGHIỆP HOA TƯƠI 9

I. Thực trạng hoạt động Marketing và sử dụng công cụ Marketing- mix 9

1. Hoạt động nghiên cứu thị trường. 9

2. Sử dụng Marketing – mix: 9

II. Thực trạng kênh phân phối: 12

1. Cấu trúc kênh phân phối : 12

2. Lựa chọn các thành viên: 14

3. Các xung đột trong kênh: 15

4. Động viên khuyến khích các thành viên : 16

CHƯƠNG III ĐỀ XUẤT MỘT GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI CỦA DOANH NGHIỆP HOA TƯƠI 17

I. Đề xuất một số định hướng chung cho hoạt động phân phối của Doanh nghiệp hoa tươi trong thời gian tới 17

1. Chiến lược phát triển kinh doanh: 18

2. Mục tiêu phân phối của Doanh nghiệp 18

II. Một số giải pháp cụ thể để hoàn thiện chính sách phân phối của doanh nghiệp Hoa tươi 18

1. Lựa chọn cấu trúc kênh: 18

2. Hoàn thiện cách thức quản lý kênh: 19

KẾT LUẬN 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY