Đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3

1.1. Lý luận chung về tiêu thụ thành phẩm 3

1.1.1. Khái niệm tiêu thụ thành phẩm và tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ thành phẩm trong nền kinh tế thị trường 3

1.1.2. Mục đích và ý nghĩa của tiêu thụ thành phẩm 6

1.2. Các phương thức tiêu thụ và phương thức thanh toán 7

1.2.1. Các phương thức tiêu thụ 7

1.2.2. Các phương thức thanh toán 9

1.3. Kế toán chi tiết tiêu thụ thành phẩm 9

1.3.1. Chứng từ sử dụng: 9

1.3.2. Sổ kế toán chi tiết: 10

1.4. Kế toán tổng hợp tiêu thụ thành phẩm 10

1.5. Hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh 14

1.5.1.Tài khoản sử dụng 14

1.5.2. Phương pháp hạch toán: 15

1.6. Hình thức sổ: 21

1.6.1. Nhật ký sổ cái: 21

1.6.2. Nhật ký chung: 21

1.6.3. Chứng từ ghi sổ: 22

1.6.4. Nhật ký chứng từ: 23

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 25

2.1. Khái quát chung về công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam 25

2.1.1. Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ của công ty 25

2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý trong Công ty Đầu tư Công nghệ và Thương mại Việt Nam Techcom) 28

2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 31

2.2.Thực tế công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 35

2.2.1. Các chính sách của công ty 35

2.2.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty 37

2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng:. 54

2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 55

2.2.5. Kế toán kết quả tiêu thụ thành phẩm 56

PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 58

3.1. Nhận xét đánh giá về kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Đầu tư công nghệ và thương mại Việt Nam 58

3.2. Kết quả đạt được 59

3.2.1. Trong công tác quản lý: 59

3.2.2. Trong công tác kế toán: 59

3.3. Những hạn chế cần khắc phục và các giải pháp hoàn thiện 61

3.3.1. Ý kiến thứ nhất: 61

3.3.2. Ý kiến thứ 2: 62

3.3.3. Ý kiến thứ 3: 62

3.3.4. Ý kiến thứ 4: 63

3.3.5. Ý kiến thứ 5: 64

3.3.6. Ý kiến thứ 6: 64

KẾT LUẬN 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY