Đề tài Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng Chi nhánh Thái Bình

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3

I. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3

1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất 3

1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất 3

1.2. Phân loại chi phí sản xuất 5

2. Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm 9

II. Hạch toán chi phí sản xuất (CPSX) 14

1. Đối tượng, phương pháp hạch toán CPSX 14

III. Tổng hợp chi phí sản xuất và xác định giá trị sản phẩm dở dang 25

1. Tổng hợp chi phí sản xuất 25

IV. Tính giá thành sản phẩm 29

Phần II 38

Thực trạng công tác hạch toán chi phí 38

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại 38

Chi nhánh Cao su Sao Vàng Thái Bình 38

1. Lịch sử hình thành và phát triển, chức năng , nhiệm vụ 38

1.1. Công ty Cao su Sao Vàng (CSSV) 38

1.2. Chi nhánh Cao su Thái Bình 39

2. Bộ máy tổ chức quản lý tại Công ty CSSV - Chi nhánh Thái Bình 40

2.1. Ban lãnh đạo 40

2.2. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của Chi nhánh. 41

3.1. Mua nguyên vật liệu: 44

Không đạt Đạt 46

4.Tổ chức bộ máy kế toán 47

4.1. Phương thức xây dựng bộ máy kế toán 47

4.2. Mô hình kế toán 47

4.4. Nguyên tắc tổ chức bộ máy kế toán 48

5. Phân công lao động kế toán 49

5.1. Kế toán trưởng (hay trưởng phòng kế toán) 49

5.2. Kế toán thanh toán 49

5.3. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ lao động: 49

5.4. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, theo dõi công nợ với người mua 49

5.5. Kế toán thanh toán tiền lương và bảo hiểm xã hội 49

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY