Đề tài Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm ở cụng ty cầu I Thăng Long

Đối tượng tập hợp chi phi sản xuất được công ty xác định là từng công trình, hạng mục công trình. Chi phí phát sinh được tập hợp cho từng công trình. Do đó các chi phí sản xuất thực tế phát sinh được theo dõi cho từng công trình, hạng mục công trình trên các sổ chi tiết chi phí của công trình đó.

Căn cứ vào sổ chi tiết TK 621, TK622, TK623, TK627 của các công trình, kế toán lập “Bảng kê tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh” (Biểu 43).

Chi phí sản xuất được tập hợp vào TK154. Dựa vào các CTGS số 110, CTGS số 120, CTGS số 310, CTGS số 2030, kế toán ghi sổ chi tiết TK154 – Công trinh cầu Chợ Dinh ( Biểu 47) và ghi sổ cái TK154 (Biểu 48).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY