Đề tài Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng ngoại thương Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 2

1.1.TÍN DỤNG NGÂN HÀNG – KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI 2

1.1.1.Khái niệm Tín dụng Ngân hàng 2

1.1.2.Phân loại tín dụng Ngân hàng 2

1.2.THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NHTM 5

1.2.1.Khái niêm, mục đích và ý nghĩa của thẩm định tín dụng 5

1.2.2. Nội dung thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng 6

1.2.2.1.Thẩm định tình hình chung của khách hàng. 6

1.2.2.2.Thẩm định tình hình tài chính của khách hàng 9

1.2.2.3.Thẩm định phương án, dự án vay vốn. 17

1.2.2.4. Thẩm định tài sản đảm bảo 28

1.2.2.5.Thẩm định khả năng đáp ứng thời hạn vay và nhu cầu khách hàng 30

1.3.1.Nhóm nhân tố chủ quan 32

1.3.2.Nhóm nhân tố khách quan 33

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 35

2.1.VÀI NÉT VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 35

2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 35

2.1.2.Những kết quả đạt được trong những năm gần đây 35

2.2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 37

2.2.1.Cơ sở pháp lý của thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội. 37

2.2.2.Quy trình công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 38

2.2.3.Ví dụ minh hoạ cho công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Ngoại thươg Hà Nội 46

2.2.6. Đánh giá công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 71

2.2.6.1.Kết quả đạt được 71

2.2.6.2.Hạn chế và nguyên nhân 71

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 75

3.1.PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI NĂM 2008 75

3.1.1.Mục tiêu phấn đấu 75

3.1.2.Biện pháp tổ chức thực hiện để đạt được mục tiêu đề ra 75

3.2. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI 78

3.2.1.Hoàn thiện quy trình,nghiệp vụ tín dụng trong hoạt động cho vay 78

3.2.2.Hoàn thiện thẩm định tư cách khách hàng 79

3.2.3.Hoàn thiện thẩm định tài chính của khách hàng 80

3.2.4.Hoàn thiện thẩm định phương án SXKD và dự án vay vốn của khách hàng. 81

3.2.5.Giải pháp về thẩm định tài sản đảm bảo 82

3.2.6.Hoàn thiện công tác xây dựng chiến lược Maketing,củng cố và mở rộng khách hàng. 84

3.2.7.Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ tín dụng 84

3.2.8.Giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra,kiểm soát. 85

3.3.Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội 87

3.3.1.Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan 87

3.3.2.Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 88

3.3.3.Kiến nghị với các chủ đầu tư 90

3.3.4.Kiến nghị với Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 90

3.3.5. Đối với khách hàng 91

KẾT LUẬN 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY