Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn hiện nay

Bộ phận kế hoạch đầu tư và đăng ký kinh doanh:Bộ phận này thực hiện quản lý nhà nước về công tác kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh theo phân cấp trên địa bàn toàn huyện. Bộ phận này do 1 cán bộ phụ trách và một phó trưởng phòng phụ trách.

Bộ phận quản lý ngân sách huyện, quản lý công sản và các CT mục tiêu quốc gia: Bộ phận này là bộ phận tổng hợp về quản lý tài chính, ngân sách, công sản toàn huyện, đồng thời trực tiếp theo dõi phần ngân sách huyện, dự toán, quyết toán chi ngân sách các đơn vị dự toán trực tiếp huyện quản lý (các cơ quan hành chính, cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị xã hội huyện, đơn vị sự nghiệp toàn huyện) và các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia thuộc huyện quản lý. Bộ phận này do 2 cán bộ phụ trách.

Bộ phận quản lý ngân sách xã: Quản lý toàn bộ về tài chính - ngân sách, tài sản công các xã và thị trấn. Bộ phận này do 2 cán bộ phụ trách.

Bộ phận hành chính - văn phòng: 2 người, gồm: 1 kế toán, một lái xe, thủ quỹ do cán bộ nghiệp vụ kiêm nhiệm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY