Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Chương 1: ngân sách nhà nước và sự cần thiết tăng cường quản lý ngân sách nhà nứơc huyện trong điều kiện hiện nay 4

1.1 Ngân sách nhà nước 4

1.1.1 Khái niệm ngân sách nhà nước 4

1.1.2 Quá trình hình thành và phân cấp ngân sách nhà nước 6

1.1.3. Vai trò của ngân sách nhà nước 8

1.1.3.1 Vai trò của ngân sách nhà nước trong phân phối tổng sản phẩm xã hội 8

1.1.3.2 Vai trò của ngân sách nhà nước trong ổn định và tăng trưởng kinh tế 9

1.1.3.3 Vai trò của ngân sách nhà nước trong việc ổn định chính trị bảo vệ thành quả cách mạng 9

1.1.3.4 Vai trò kiểm tra của ngân sách nhà nước 9

1.2 Ngân sách nhà nước huyện và sự cần thiết phải tăng cường quản lý ngân sách nhà nước huyện trong điều kiện hiện nay 10

1.2.1 Lịch sử hình thành ngân sách nhà nước huyện 10

1.2.2 Vai trò của Ngân sách Huyện 12

1.2.2.1 Ngân sách Huyện bảo đảm thực hiện vai trò Nhà nước, bảo vệ an ninh trật tự cấp Huyện. 12

1.2.2.2 Ngân sách Huyện là công cụ thúc đẩy, phát triển ổn định kinh tế 13

1.2.2.3 Ngân sách Huyện là phương tiện bù đắp khiếm khuyết thị trường, đảm bảo công bằng xã hội, gìn giữ môi trường. 14

1.2.3 Nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước huyện 14

1.2.3.1 Nội dung thu ngân sách huyện 14

1.2.3.2 Nội dung chi của Ngân sách Huyện 17

1.2.4 Sự cần thiết phải tăng cường ngân sách huyện trong điều kiện hiện nay 22

1.2.4.1 Dự toán Ngân sách quý 22

1.2.4.2 Tổ chức thu Ngân sách Huyện . 23

1.2.4.3 Sự cần thiết của công tác quản lý Ngân sách Huyện 27

1.2.4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý Ngân sách Huyện 28

Chương II: thực trạng quản lý ngân sách huyện bắc sơn trong những năm vừa qua (2004 - 2007) 30

2.1 Khái quát về phòng tài chính kế hoạch huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn 30

2.1.1 Khái quát về huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY