Đề tài Hoàn thiện công tác phân công, hiệp tác lao động ở bộ phận Nhà phòng và Nhà hàng - Công ty Khách sạn du lịch Kim Liên

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: VAI TRÒ, SỰ CẦN THIẾT PHÂN CÔNG, HIỆP TÁC LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 4

I. Khái niệm và phân loại: 4

1. Khái niệm: 4

1.1. Phân công lao động: 4

1.2. Hiệp tác lao động: 4

2. Các loại phân công lao động: 5

II. Các hình thức phân công, hiệp tác lao động trong doanh nghiệp: 6

1. Các hình thức phân công lao động trong doanh nghiệp: 6

2. Các hình thức hiệp tác lao động trong xí nghiệp: 13

2.1. Hiệp tác lao động về mặt không gian: 13

2.2. Hiệp tác lao động về mặt thời gian: 16

III. Các nhân tố ảnh hưởng: 19

1. Đặc thù công việc: 20

2. Khối lượng công việc và hệ thống mức lao động: 21

IV. Ý nghĩa, sự cần thiết: 21

1. Ý nghĩa, sự cần thiết: 21

1.1. Phân công lao động: 22

1.2. Hiệp tác lao động: 23

2. Mối quan hệ giữa phân công và hiệp tác lao động: 23

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÂN CÔNG, HIỆP TÁC LAO ĐỘNG Ở BỘ PHẬN NHÀ PHÒNG VÀ NHÀ HÀNG – CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN 25

I. Đặc điểm của bộ phận Nhà phòng và Nhà hàng: 25

1. Giới thiệu chung: 25

2. Vị trí và vai trò: 27

3. Đặc điểm của công việc tại bộ phận Nhà phòng: 28

3.1. Chức năng: 28

3.2. Nhiệm vụ chung: 28

3.3. Tình hình nhân lực: 29

4. Đặc điểm của công việc tại bộ phận Nhà hàng: 31

4.1. Chức năng: 31

4.2. Nhiệm vụ chung: 31

4.3. Tình hình nhân lực: 32

II. Phân tích thực trạng Phân công lao động ở bộ phận Phục vụ phòng và Nhà hàng: 34

1. Bộ phận Nhà phòng: 34

1.1. Phân công lao động theo chức năng: 34

1.2. Phân công lao động theo nghề: 40

1.3. Phân công lao động theo bậc: 42

2. Bộ phận Nhà hàng: 47

2.1. Phân công lao động theo chức năng: 47

2.2. Phân công lao động theo nghề: 52

2.3. Phân công lao động theo bậc: 53

III. Phân tích thực trạng Hiệp tác lao động ở bộ phận Nhà phòng và Nhà hàng 58

1. Bộ phận Nhà phòng: 58

1.1. Hiệp tác lao động theo không gian: 58

1.2. Hiệp tác lao động theo thời gian: 61

2. Bộ phận Nhà hàng: 65

2.1. Hiệp tác lao động theo không gian: 65

2.2. Hiệp tác lao động theo thời gian: 67

IV. Các nhân tố ảnh hưởng: 70

1. Đặc thù của công việc: 70

2. Khối lượng công việc và định mức lao động: 70

V. Những tồn tại và nguyên nhân: 73

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÂN CÔNG, HIỆP TÁC LAO ĐỘNG Ở BỘ PHẬN NHÀ PHÒNG VÀ NHÀ HÀNG – CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN 83

I. Phương hướng phát triển trong thời gian tới: 83

II. Một số giải pháp chung: 84

III. Một số giải pháp riêng: 85

1. Phân công, hiệp tác lao động: 85

1.1. Chức danh quản lý: 85

1.2. Lao động trực tiếp: 89

2. Phân tích công việc- Đánh giá thực hiện công việc- Tiền lương: 92

2.1. Lao động quản lý: 92

2.2. Lao động trực tiếp: 92

KẾT LUẬN 95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY