Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán TP và tiêu thụ TP tại công ty gạch ốp lát Hà Nội

MỤC LỤC

Chương I: Lý luận chung về tổ chức KT TP và TT TP trong các DNSX.

1.1: Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán TP và tiêu thụ TP trong các DNSX .

1.1.1 : TP và yêu cầu quản lý TP.

1.1.2: Tiêu thụ và yêu cầu quản lý.

1.1.3: Vai trò của kế toán TP và tiêu thụ thành phẩm.

1.1.4: Nhiệm vụ của kế toán TP.

1.2:Tổ chức kế toán TP và tiêu thụ TP.

1.2.1: Kế toán TP.

1.2.1.1: Nguyên tắc tổ chức.

1.2.1.2: Đánh giá TP.

1.2.1.3: Nội dung kế toán TP.

1.2.2: Kế toán tiêu thụ TP.

1.2.3: Kế toán chi phí bán hàng.

1.2.4: Kế toán chi phí QLDN.

1.2.5: Kế toán xác định kết quả hoạt động SXKD.

1.2.6: Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác KT TP và TT TP

Chương II: Thực tế công tác kế toán TP và tiêu thụ TP ở Công ty gạch ốp lát Hà Nội.

2.1- Những khái quát chung về Công ty gạch ốp lát Hà Nội.

2.1.1- Quá trình thành lập và phát triển của công ty.

2.1.2- Đặc điểm sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ của công ty gạch ốp lát Hà Nội.

2.1.3- Đặc điểm tổ chức quản lý và bộ máy kế toán của công ty gạch ốp lát Hà Nội.

2.2-Thực tế tổ chức kế toán TP và tiêu thụ TP tại công ty.

2.2.1- Tổ chức công tác kế toán TP.

2.2.2- Kế toán tiêu thụ TP tại công ty gạch ốp lát Hà Nội.

2.2.3- Kế toán CPBH.

2.2.4- Kế toán CPQLDN

2.2.5- Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.2.6- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.

Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán TP và tiêu thụ TP tại công ty gạch ốp lát Hà Nội.

3.1. Một số nhận xét chung.

3.2: Hoàn thiện công tác kế toán TP và tiêu thụ TP ở công ty gạch ốp lát Hà Nội.

3.2.1- Yêu cầu và nguyên tắc hàon thiện

3.2.2- Nội dung hoàn thiện.

3.2.3-Điều kiện để hoàn thiện.

Lời kết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY