Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần dịch vụ viễn thông và in Bưu Điện

LỜI MỞ ĐẦU 01

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 03

1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 03

1.1.1 Chi phí sản xuất 03

1.1.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất 03

1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 03

1.1.1.2.1 Phân loại theo yếu tố chi phí 03

1.1.1.2.2 Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm 04

1.1.1.2.3 Phân loại theo yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh 05

1.1.1.2.4 Phân loại theo khả năng quy nạp chi phí vào các đối tượng chịu chi phí 05

1.1.1.2.5 Phân loại theo quan hệ của chi phí với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành 06

1.1.1.2.6 Phân loại theo mối quan hệ của chi phí với các khoản mục trên báo cáo tài chính 07

1.1.1.2.7 Các cách phân loại khác 07

1.1.1.3 ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh 08

1.1.2 Giá thành sản phẩm 09

1.1.2.1 Khái niệm về giá thành sản phẩm 09

1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 09

1.1.2.2.1 Xét theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành 09

1.1.2.2.2 Xét theo phạm vi phát sinh chi phí 10

1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 11

1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán chi phí và giá thành sản phẩm 12

1.2 HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 12

1.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 12

1.2.2 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 13

1.2.3 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 13

1.2.4 Nội dung hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 14

1.2.4.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14

1.2.4.1.1 Nội dung 14

1.2.4.1.2 Tài khoản sử dụng 14

1.2.4.1.3 Phương pháp hạch toán 15

1.2.4.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 16

1.2.4.2.1 Nội dung 16

1.2.4.2.2 Tài khoản sử dụng 17

1.2.4.2.3 Phương pháp hạch toán 17

1.2.4.3 Hạch toán chi phí trả trước 19

1.2.4.3.1 Nội dung 19

1.2.4.3.2 Tài khoản sử dụng 19

1.2.4.3.3 Phương pháp hạch toán 20

1.2.4.4 Hạch toán chi phí phải trả 21

1.2.4.4.1 Nội dung 21

1.2.4.4.2 Tài khoản sử dụng 21

1.2.4.4.3 Phương pháp hạch toán 21

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY