Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ ở Nhà máy ô tô Hòa Bình

Lời nói đầu 1

Chương 1: những vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu Và công cụ, dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất 3

I. Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ trong quá trình sản xuất kinh doanh 3

1.1Khái niệm 3

1.1.1Vai trò nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 4

1.1. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 5

1.2. Phân loại và các cách đánh giá nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 6

1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu và công, cụ dụng 6

1.2.1.1. Phân loại theo mục đích và nội dung của nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 7

1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 8

1.2.2.1. Mục đích của việc đánh giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 8

1.2.2.2. Các nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 8

1.2.3. Các phương pháp đánh giá nguyên vật liệu 9

1.2.3.1. Tính giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ theo giá thực tế 9

1.2.3.1.1. Tính giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ nhập kho 9

1.2.3.1.2. Tính giá nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ xuất kho 10

1.3. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 11

1.4. Phương pháp kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 12

1.4.1. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 12

1.4.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng 12

1.4.1.2. Số chi tiết nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 12

1.4.1.3. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ 13

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY