Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên Vật Liệu tại Trung tâm phát triển công nghệ lâm sản

MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LÂM SẢN 3

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Trung tâm công nghệ lâm sản 3

1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của trung tâm phát triển công nghệ lâm sản: 4

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Trung tâm phát triển công nghệ lâm sản : 8

1.4. Đặc điểm công tác kế toán của trung tâm phát triển công nghệ lâm sản 9

1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 9

1.4.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán của trung tâm công nghệ phát triển lâm sản : 12

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KỂ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LÂM SẢN 16

2.1. Đặc điểm quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại trung tâm. 16

2.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu 16

2.1.2. Chính sách quản lý nguyên vật liệu 16

2.1.3. Phân loại vật liệu: 18

2.1.4. Nguồn mua nguyên vật liệu của trung tâm: 19

2.1.5. Mục đích sử dụng nguyên vật liệu của trung tâm: 20

2.2. Phương pháp tính giá nguyên vật liệu tại trung tâm: 20

2.2.1 Đối với vật liệu nhập kho: 20

2.2.2 Đối với vật liệu thuê ngoài gia công chế biến nhập kho: 21

2.2.3 Đối với vật liệu xuất kho: 22

2.3. Thủ tục xuất - nhập kho. 22

2.3.1 Đối với vật liệu nhập kho: 22

2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại trung tâm: 28

2.4.1. Tại phòng kế toán 29

2.4.2. Tại kho: 29

2.5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại trung tâm phát triển công nghệ lâm sản: 29

2.5.1. Tài khoản sử dụng cho công tác kế toán vật liệu tại trung tâm công nghệ lâm sản. 29

2.5.2. Quy trình ghi sổ tổng hợp. 29

PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LÂM SẢN 29

3.1 Nhận xét về công tác kế toán NVL tai Trung tâm phát triển công nghệ lâm sản: 29

3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Trung tâm phát triển công nghệ lâm sản: 29

3.2.1- Phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất kho 29

3.2.2- Về phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu: 29

3.2.3- Về việc sử dụng Tài khoản: 29

KẾT LUẬN 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY