Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán luân chuyển hàng hóa tại doanh nghiệp tư nhân Hồng Ly

 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật Ký-Sổ Cái:Hàng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra tính hợp lý hợp lệ và được dùng làm căn cứ ghi sổ. Số liệu của mỗi chứng từ được ghi trên một dòng ở cả hai phần Nhật Ký và Sổ Cái. Chứng từ kế toán và bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã ghi sổ Nhật Ký – Sổ Cái được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế tóan chi tiết có liên quan.Cuối tháng kế toán tiến hành cộng số liệu của cột phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, Có của từng tài khoản ở phần Sổ Cái để ghi vào dòng phát sinh cuối tháng.Các sổ, thẻ kế toán chi tiết cũng được khóa sổ vào cuối tháng để tính ra số dư. Căn cứ vào các số liệu khóa sổ của các đối tượng kế toán lập bản tổng hợp chi tiết cho từng tài khoản đối chiếu với sổ Nhật Ký – Sổ Cái.Sau khi số liệu trên sổ Nhật Ký – Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết được kiểm tra, thì BCTC sẽ được lập. Kế toán sử dụng các loại sổ: - Nhật ký - Sổ Cái - Sổ chi tiết các tài khoản - Sổ quỹ tiền mặt - Sổ chi tiết bán hàng - Sổ công nợ - Bảng cân đối tài khoản. Công cụ kế toán:Hiện nay doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán keyfa (giải nhì hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2008), tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, việc lập báo cáo và in sổ đều được thực hiện trên máy tính.Phần mềm có một số chức năng như sau: - Hệ thống tài khoản - Danh mục mặt hàng - Danh mục khách hàngHàng ngày tại cửa hàng, căn cứ vào các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán bán hàng lập chứng từ gốc và ghi vào báo cáo bán hàng. Sau đó gởi báo cáo bán hàng kèm chứng từ gốc về phòng kế toán của công ty. Bộ phận kế toán sau khi nhận được báo cáo bán hàng và chứng từ gốc thì tiến hành nhập liệu vào phần mềm kế toán theo các bảng biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán.

 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật Ký-Sổ Cái:

Hàng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra tính hợp lý hợp lệ và được dùng làm căn cứ ghi sổ. Số liệu của mỗi chứng từ được ghi trên một dòng ở cả hai phần Nhật Ký và Sổ Cái. Chứng từ kế toán và bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã ghi sổ Nhật Ký – Sổ Cái được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế tóan chi tiết có liên quan.

Cuối tháng kế toán tiến hành cộng số liệu của cột phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, Có của từng tài khoản ở phần Sổ Cái để ghi vào dòng phát sinh cuối tháng.

Các sổ, thẻ kế toán chi tiết cũng được khóa sổ vào cuối tháng để tính ra số dư. Căn cứ vào các số liệu khóa sổ của các đối tượng kế toán lập bản tổng hợp chi tiết cho từng tài khoản đối chiếu với sổ Nhật Ký – Sổ Cái.

Sau khi số liệu trên sổ Nhật Ký – Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết được kiểm tra, thì BCTC sẽ được lập.

Kế toán sử dụng các loại sổ:

- Nhật ký - Sổ Cái

- Sổ chi tiết các tài khoản

- Sổ quỹ tiền mặt

- Sổ chi tiết bán hàng

- Sổ công nợ

- Bảng cân đối tài khoản.

 Công cụ kế toán:

Hiện nay doanh nghiệp sử dụng phần mềm kế toán keyfa (giải nhì hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Nai năm 2008), tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, việc lập báo cáo và in sổ đều được thực hiện trên máy tính.

Phần mềm có một số chức năng như sau:

- Hệ thống tài khoản

- Danh mục mặt hàng

- Danh mục khách hàng

Hàng ngày tại cửa hàng, căn cứ vào các nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán bán hàng lập chứng từ gốc và ghi vào báo cáo bán hàng. Sau đó gởi báo cáo bán hàng kèm chứng từ gốc về phòng kế toán của công ty. Bộ phận kế toán sau khi nhận được báo cáo bán hàng và chứng từ gốc thì tiến hành nhập liệu vào phần mềm kế toán theo các bảng biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY