Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty du lịch và xúc tiến thương mại

Lời nói đầu 1

Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành trong các doanh nghiệp. 3

I. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ: 3

1. Chi phí sản xuất kinh doanh 3

2. Giá thành sản phẩm, dịch vụ 6

3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, dịch vụ 8

II. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ 9

1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh 9

2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm, dịch vụ 9

III. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 11

1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11

2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 13

3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 15

4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 17

IX. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 21

1. Khái niệm và tài khoản sử dụng 21

2. Phương pháp hạch toán 22

3. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm: 24

Phần II: Thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm tại Công ty du lịch và xúc tiến thương mại. 27

I. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty du lịch và xúc tiến thương mại có ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm - dịch vụ 27

1. Lịch sử hoàn thành và phát triển 27

2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 33

3. Đặc điểm hoạt động, kinh doanh du lịch và dịch vụ có ảnh hưởng đến hạch toán kế toán 36

II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty Du lịch và xúc tiến thương mại. 39

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 39

2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty Du lịch và xúc tiến thương mại. 41

II. Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh tại công ty Du lịch và xúc tiến thương mại. 45

1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh 45

2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của hoạt động kinh doanh buồng ngủ. 45

3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 52

4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 56

5. Tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 67

II. Đối tượng và phương pháp tính giá thành tại Công ty Du lịch và xúc tiến thương mại. 67

1. Đối tượng tính giá thành. 67

2. Kỳ tính giá thành. 68

3. Phương pháp tính giá thành.

Phần III. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ tại Công ty Du lịch và xúc tiến thương mại 71

I. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 71

II. Những ưu điểm của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm dịch vụ tại Công ty Du lịch và xúc tiến thương mại. 71

III. Những vấn đề còn tồn tại trong công tác hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh tại Công ty Du lịch và xúc tiến thương mại. 72

IV. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành tại công ty Du lịch và xúc tiến thương mại. 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY