Đề tài Hoàn thiện Cỏc hỡnh thức trả lương, trả thưởng tại Ban Quản lý dự ỏn lưới điện Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ CÁC HèNH THỨC TRẢ LƯƠNG

TRẢ LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 2

I. KHÁI NIỆM BẢN CHẤT VÀ VAI TRề CỦA TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG 2

1. Khỏi niệm, bản chất và vai trũ của tiền lương, tiền thưởng 2

1.1. Khỏi niệm tiền lương 2

1.1.1.Khỏi niệm 2

1.1.2.Tiền lương tối thiểu, tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế 4

1.2. Bản chất của tiền lương 5

1.3. Vai trũ của tiền lương trong doanh nghiệp 6

1.3.1. Vai trũ của tiền lương trong doanh nghiệp 6

1.3.2. í nghĩa của tiền lương đối với người lao động 7

2. Khỏi niệm bản chất vai trũ của tiền thưởng 7

2.1. Khỏi niệm 7

2.2. Bản chất của tiền thưởng 7

2.3. Vai trũ của tiền thưởng 8

II. CÁC HèNH THỨC TRẢ LƯƠNG, TRẢ LƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP 9

1. Cỏc hỡnh thức trả lương 9

1.1. Hỡnh thức trả lương theo sản phẩm 9

1.2. Hinh thức trả lương theo thời gian 14

2. Hỡnh thức tiền thưởng 16

2.1. Khỏi niệm 16

2.2. Cỏc hỡnh thức tiền thưởng 17

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY