Đề tài Hoàn thiện cơ chế huy động vốn trong dân cư qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TRONG DÂN CƯ QUA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC 3

1.1. Nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư và trong nền kinh tế 3

1.1.1 Tổng quan về nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư và trong nền kinh tế 3

1.1.2 Sự cần thiết và vai trò của công tác huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư và trong nền kinh tế. 5

1.1.2.1 Huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước và cho đầu tư phát triển 5

1.1.2.2 Huy động vốn góp phần thực hiện Công nghiệp hoá - hiện đại hoá 7

1.1.2.3. Huy động vốn góp phần tích cực ổn định tiền tệ 9

1.1.2.4. Huy động vốn góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán 10

1.2. Cơ chế huy động vốn nhàn rỗi trong dân cư qua hệ thống KBNN 11

1.2.1 Nguyên tắc huy động vốn 11

1.2.1.1 Việc huy động vốn phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, Nhà nước và nhân dân cùng có lợi. 11

1.2.1.2 Nguồn vốn huy động phải sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả 12

1.2.1.3 Ngân sách Nhà nước đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời khi trái phiếu Chính phủ đến hạn 12

1.2.2 Các hình thức huy động vốn 12

1.2.2.1 Tín phiếu Kho bạc 12

1.2.2.2.Trái phiếu Kho bạc 13

1.2.2.3 Công trái xây dựng Tổ quốc 13

1.2.3 Các hình thức phát hành 13

1.2.3.1 Phát hành dưới dạng chứng chỉ 13

1.2.3.2 Phát hành dưới dạng bút toán ghi sổ 14

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY