Đề tài Hoàn thiện chính sách thuế nhập khẩu ở Việt Nam trong điều kiên hội nhập kinh tế quốc tế

Chương I. Tổng quan về thuế nhập khẩu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 5

1.1. Một số lý luận cơ bản về thuế. 5

1.1.1. Khái niệm về thuế. 5

1.1.2. Đặc điểm chung về thuế. 6

1.1.3. Chức năng của thuế. 6

1.2. Những vấn đề chung về thuế nhập khẩu 9

1.2.1. Lịch sử hình thành phát triển của thuế nhập khẩu 9

1.2.2. Lý luận cơ bản về thuế nhập khẩu. 12

1.3. Chính sách thuế nhập khẩu . 19

1.3.1. Khái niệm chính sách thuế. 19

1.3.2. Các vấn đề xây dựng chính sách thuế nhập khẩu 20

1.3.3. Nguyên tắc cơ bản xây dựng chính sách thuế nhập khẩu. 21

1.3.4. Các công cụ của chính sách thuế nhập khẩu 23

13.5. Những nhân tố ảnh hưởng tới chính sách thuế nhập khẩu. 24

1.4. Những nguyên tắc cam kết quốc tế về thuế nhập khẩu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 25

1.4.1.Các nguyên tắc ràng buộc về thuế nhập khẩu trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 25

1.5. Kinh nghiệm sử dụng chính sách thuế nhập khẩu của một số nước trong quá trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế: 29

1.5.1. Tham khảo chính sách thuế quan của Trung Quốc: 30

1.5.2. Tham khảo chính sách thuế nhập khẩu của các nước ASEAN: 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY