Đề tài Hoàn thiện các hình thức và chế độ trả lương tại Công ty May 10

* Lời nói đầu 1

* Phần I: Những lý luận cơ bản về tiền lương trong các doanh nghiệp 3

I. Bản chất của tiền lương 3

1. Khái niệm tiền lương 3

2. Các yêu cầu và chức năng của tiền lương 6

3. Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 7

II. Các hình thức trả lương 9

1. Hình thức trả lương theo thời gian 9

2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 11

III. Quỹ lương và quản lý quỹ lương 16

1. Quỹ lương và thành phần của quỹ lương 16

2. Quản lý quỹ lương 18

IV. Sự cần thiết phải hoàn thiện các hình thức và chế độ trả lương ở các doanh nghiệp 19

* Phần II: Thực trạng áp dụng các hình thức và chế độ trả lương tại Công ty may 10 22

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty may 10 22

II. Những đặc điểm chính của Công ty có ảnh hưởng đến công tác tổ chức tiền lương 25

III. Phân tích thực trạng áp dụng các hình thức và chế độ trả lương tại Công ty may 10 28

1. Quỹ lương và cơ cấu quỹ lương của Công ty 29

2. Các hình thức và chế độ lương ở Công ty 30

3. Tiền thưởng và các khoản phụ cấp 35

* Phần III: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện các hình thức và chế độ trả lương tại Công ty may 10 40

I. Hoàn thiện các điều kiện trả lương theo sản phẩm

1. Hoàn thiện việc bố trí và sử dụng lao động 40

2. Hoàn thiện công tác định mức lao động 40

3. Hoàn thiện công tác tổ chức, phục vụ nơi làm việc 45

4. Hoàn thiện công tác thống kê, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm 46

5. Hoàn thiện cách xác định đơn giá 47

6. Cải tiến cách trả lương trong bộ phận quản lý, phục vụ 47

* Kết luận 51

* Tài liệu tham khảo 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY