Đề tài Hoạch định chiến lược kinh doanh ở Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà đến năm 2010

Mở đầu 1

Phần thứ nhất 3

Lý luận cơ bản về hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế 3

thị trường 3

I. Khái niệm chiến lược kinh doanh. 3

1. Các quan điểm tiếp cận chiến lược kinh doanh của doanh 3

1.1 Quan điểm cổ điển. 3

1.2 Quan điểm tiến hoá . 4

1.3 Quan điểm theo qúa trình. 4

1.4 Quan điểm hệ thống. 4

2. Các khái niệm về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 5

2.1 Các khái niệm. 5

2.2 Đặc trưng của chiến lược kinh doanh. 6

3- Các loại chiến lược kinh doanh. 7

a. Căn cứ vào phạm vi của chiến lược: 7

b. Căn cứ vào tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh: 7

c. Căn cứ theo quá trình chiến lược, một số nhà kinh tế cho rằng chiến lược kinh doanh bao gồm: 7

d. Căn cứ vào nguồn của tổ chức có thể có những loại hình chiến lược: 8

e. Căn cứ vào cấp làm chiến lược kinh doanh ta có: 8

4- Nội dung chủ yếu của chiến lược kinh doanh. 8

II- Sự cần thiết khách quan phải hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 9

1-Tầm quan trọng và lợi ích của chiến lược kinh doanh. 9

1.1 Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh. 9

1.2. Lợi ích của chiến lược kinh doanh. 9

2-Tính tất yếu khách quan phải hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay. 10

III- hoạch định chiến lược kinh doanh ở một doanh nghiệp. 13

1. Những yêu cầu và căn cứ hoạch định chiến lược kinh doanh. 13

1.1 Yêu cầu. 13

1.2. Những căn cứ. 13

a. Khách hàng. 14

b. Đối thủ cạnh tranh. 14

c. Doanh nghiệp (thực lực của doanh nghiệp). 15

2. Các quan điểm cần quán triệt khi hoạch định chiến lược kinh doanh. 15

3.Các bước hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. 15

3.1 Khẳng định đường lối. 16

3.2 Nghiên cứu và dự báo 17

3.2.1 Nghiên cứu và dự báo môi trường bên ngoài của doanh nghiệp. 18

a. Môi trường vĩ mô. 18

b. Môi trường tác nghiệp (vi mô ). 20

3.2.2 Nghiên cứu và dự báo các yếu tố của doanh nghiệp. 23

a. Phân tích các nguồn lực của doanh nghiệp. 23

b. Phân tích khả năng tổ chức của doanh nghiệp. 24

c. Phân tích khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 24

3.3. Xác định hệ thống mục tiêu của doanh nghiệp. 25

3.2.1. Hệ thống mục tiêu chiến lược. 25

3.2.2 Yêu cầu và các cấp mục tiêu chiến lược. 25

a. Yêu cầu. 25

b. Tính cấp bậc của các mục tiêu chiến lược. 26

3.4. Xây dựng các mô hình chiến lược. 26

3.4.1. Mô hình chiến lược tăng trưởng. 27

a. Chiến lược tăng trưởng nội bộ doanh nghiệp: 27

b. Chiến lược tăng trưởng bằng con đường hội nhập (liên kết ). 27

c. Chiến lược tăng trưởng bằng cách đa dạng hoá. 28

3.4.2 Chiến lược ổn định. 28

3.4.3 Chiến lược cắt giảm 28

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY