Đề tài Hỗ trợ xuất khẩu trong khuôn khổ thanh toán tín dụng chứng từ ở Sở giao dịch I ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Lời mở đầu 7

Chương I 9

Những vấn đề cơ bản về hỗ trợ Xuất khẩu Trong khuôn khổ thanh toán bằng Tín dụng chứng từ 9

1. 1- Ngân hàng thương Mại (NHTM) và sự hỗ trợ xuất khẩu (XK) . 9

1. 1. 1. Khái niệm và nghiệp vụ cơ bản của NHTM. 9

1.1.2. Xuất khẩu (XK) và sự cần thiết của xuất khẩu trong nền kinh tế hiện đại. 9

1.1.3. Vai trò của NHTM đối với doanh nghiệp (DN) Xuất khẩu (XK) và vai trò của DoaNH nghiệp xuất khẩu đối với nhtm. 10

1.1.3.1. Vai trò của NHTM đối với DN XK 10

1.1.3.1.1. NH tạo ra tín dụng giúp cho nhà kinh doanh có điều kiện mở rộng sản xuất, kinh doanh. 10

1.1.3.1.2. NH khích lệ sự tiết kiệm trong sản xuất kinh doanh của DN. 11

1.1.3.1.3. NH góp phần tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN XK. 11

1.1.3.1.4. NHTM là cầu nối giữa trong nước và thế giới bên ngoài, là một trung gian quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của DN XK. 11

1.1.3.2. Vai trò của DN XK đối với NH. 12

1.1.4. Sự hỗ trợ XK: 12

1.1.4.1. Các hình thức hỗ trợ XK: 13

1.1.4.1.1. Hỗ trợ trong khuôn khổ của tín dụng chứng từ: 13

1.1.4.1.2. Hỗ trợ trong khuôn khổ phương thức nhờ thu kèm chứng từ 13

1.1.4.1.3. Hỗ trợ trên cơ sở hối phiếu 13

1.1.4.1.4. Tín dụng bao thanh toán 13

1.1.4.1.5. Tín dụng thuê mua 13

1.1.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hỗ trợ XK của NH 13

1.2 Thực hiện hỗ trợ Xuất khẩu (Xk) trong khuôn khổ thanh toán (TT) bằng Tín dụng chứng từ (TDCT). 14

1. 2. 1. Tín dụng chứng từ (TDCT) 15

1.2.1.1. Khái niệm 15

1.2.1.2. Các bên tham gia trong quá trình thanh toán bằng TDCT 15

1.2.1.3. Trình tự thanh toán tín dụng chứng từ. 16

1.2.1.4. Ưu nhược điểm L/C 18

1.2.2. Các hỗ trợ XK trong khuôn khổ tt TDCT 20

1.2.2.1. Tại sao phải hỗ trợ XK trong khuôn khổ TT TDCT 20

2. 2. 3. Tình hình hỗ trợ XK bằng chiết khấu L/C ở SGD. 23

2. 2. 3. 1. Quy trình nghiệp vụ chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất. 23

2. 2. 3. 2. Tình hình thực hiện hỗ trợ XK bằng chiết khấu L/C ở SGD 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY