Đề tài Hiệu quả kinh tế sản xuất lạc theo mô hình tưới tiêu của các nông hộ huyện Phù cát tỉnh Bình Định

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . i

LỜI CAM ĐOAN . ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ . iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . iv

MỤC LỤC.v

DANH MỤC CÁC BẢNG. ix

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ .1

1. Lý do nghiên cứu đề tài.1

2. Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước: .2

3.Mục tiêu nghiên cứu.3

4.Đối tượng phạm vi và địa điểm nghiên cứu:.4

5. Phương pháp nghiên cứu.4

6. Kết quả và những đóng góp mới kỳ vọng đạt được của nghiên cứu: .5

PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .6

Chương 1: Cơ sở khoa học.6

1.1. Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu .6

1.1.1 Hiệu quả kinh tế .6

1.1.1.1 Khái niệm về hiệu quả kinh tế .6

1.1.1.2 Bản chất hiệu quả kinh tế .7

1.1.1.3 Các phương pháp xác định hiệu quả .7

1.1.1.4 . Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .8

1.1.2 Cơ sở lý luận về cây lạc .9

1.1.2.1 Nguồn gốc xuất xứ và lịch sử phát triển cây Lạc ở Việt Nam.9

1.1.2.2 Đặc điểm sinh thái, sinh trưởng của cây lạc .11

1.1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển cây Lạc.12

1.1.2.4 Một số giá trị của cây Lạc .14

1.1.3 Các mô hình tưới tiêu cho cây công nghiệp ngắn ngày .16

1.2. Cơ sở thực tiễn .19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY