Đề tài Hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦUCHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯI. Các khái niệm cơ bản1. Đầu tư2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài3. Đầu tư gián tiếp nước ngoàiII. Tầm quan trọng của đầu tư nước ngoài đối với việt namIII. Các hình thức đầu tư nước ngoài1. Hợp đồng –hợp tác kinh doanh2 Xí nghiệp liên doanh3. Xí nghiệp 100% vốn nước ngoài4. Khu chế xuất5. Khu công nghiệp6. Hợp đồng xây dựng – kinh doanh –chuyển giao7. ODACHƯƠNG II:KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAMI. Khái quát chung về đầu tư nước ngoài tại việt nam1. Qui mô đầu tư nước ngoài2. Cơ cấu ngành3. Cơ cấu vùng4. Cơ cấu đối tác đầu tưII. Những thuận lợi và khó khăn đối với đầu tư nước ngoài tại việt nam1. Chính trị –xã hội2. Kinh tế3. Pháp lý4. Tài chínhCHƯƠNG III: HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAMI. Khái quát hiệu quả chung1. Hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài2. Hiệu quả đầu tư gián tiếp nước ngoàiII. Phân tích hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam1. Hiệu quả kinh tế2. Hiệu quả xã hội và bảo vệ môi trường3. Hiệu quả đầu tư trong một số ngànhđánh giákết luận

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ

I. Các khái niệm cơ bản

1. Đầu tư

2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài

3. Đầu tư gián tiếp nước ngoài

II. Tầm quan trọng của đầu tư nước ngoài đối với việt nam

III. Các hình thức đầu tư nước ngoài

1. Hợp đồng –hợp tác kinh doanh

2 Xí nghiệp liên doanh

3. Xí nghiệp 100% vốn nước ngoài

4. Khu chế xuất

5. Khu công nghiệp

6. Hợp đồng xây dựng – kinh doanh –chuyển giao

7. ODA

CHƯƠNG II:KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

I. Khái quát chung về đầu tư nước ngoài tại việt nam

1. Qui mô đầu tư nước ngoài

2. Cơ cấu ngành

3. Cơ cấu vùng

4. Cơ cấu đối tác đầu tư

II. Những thuận lợi và khó khăn đối với đầu tư nước ngoài tại việt nam

1. Chính trị –xã hội

2. Kinh tế

3. Pháp lý

4. Tài chính

CHƯƠNG III: HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

I. Khái quát hiệu quả chung

1. Hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài

2. Hiệu quả đầu tư gián tiếp nước ngoài

II. Phân tích hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Hiệu quả kinh tế

2. Hiệu quả xã hội và bảo vệ môi trường

3. Hiệu quả đầu tư trong một số ngành

đánh giá

kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY