Đề tài Hiện trạng sản xuất và môi trường làng nghề cơ khí Phùng Xá, tỉnh Hà Tây - Đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

MỞ ĐẦU 1

Chương I 3

hiện trạng sản xuất và môi trường làng nghề tỉnh hà tây 3

I.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH HÀ TÂY. 3

I.1.1. Điều kiện tự nhiên: 3

I.1.1.1. Vị trí địa lý. 3

I.1.1.2. Đặc điểm địa hình: 3

I.1.1.3. Khí hậu và thời tiết: 4

I.1.2. Điều kiện kinh tế-xã hội: 4

I.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA LÀNG NGHỀ HÀ TÂY. 5

I.2.1. Giá trị sản xuất. 7

I.2.2. Số hộ, số lao động tham gia hoạt động làng nghề, thu nhập trong các làng nghề [1, 5]: 9

I.2.3. Vốn và công nghệ trong các làng nghề [1, 13]: 9

I.2.4. Vấn đề sử dụng nguyên, nhiên liệu: 10

I.2.5. Sản phẩm và thị trường tiêu thụ. 10

I.2.6. Hướng phát triển của làng nghề tỉnh Hà Tây. 11

I.3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ HÀ TÂY. 12

I.3.1. Môi trường nước: 12

I.3.3. Chất thải rắn: 15

I.4. HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MÔI TRƯỜNG CÁC LÀNG NGHỀ CƠ KIM KHÍ -TỈNH HÀ TÂY. 16

I.4.1. Đặc điểm về các làng nghề cơ kim khí ở tỉnh Hà Tây. 16

I.4.2. Vấn đề môi trường trong các làng nghề cơ kim khí. 19

CHƯƠNG II : MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NGÀNH NGHỀ CƠ KIM KHÍ. 21

II.1. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ: 21

II.1.1. Thu gom rác thải. 21

II.1.2. Bố trí bãi rác hợp vệ sinh: 21

II.1.3. Vệ sinh hệ thống thoát nước. 21

II.1.4. Thành lập bộ phân chuyên trách về môi trường. 22

II.1.5. Lập quỹ bảo vệ môi trường. 22

II.1.6. Giáo dục môi trường. 22

II.1.7. Giải pháp quy hoạch. 23

II.2. BIỆN PHÁP KỸ THUẬT. 23

II.2.1. Các giải pháp mang tính phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm. 23

II.2.2. Các giải pháp xử lý chất thải. 24

CHƯƠNG III 26

HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ CƠ KIM KHÍ PHÙNG XÁ 26

III.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI XÃ PHÙNG XÁ. 26

III.2. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LÀNG NGHỀ PHÙNG XÁ 27

III.3. HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ CƠ KHÍ PHÙNG XÁ. 29

III.3.1. Hiện trạng sản xuất. 29

III.3.1.1. Nguyên, nhiên liệu, hoá chất sử dụng trong làng nghề. 30

III.3.1.2. Sản phẩm và thị trường tiêu thụ sản phẩm. 31

III.3.1.3. Các loại hình sản xuất tại làng nghề Phùng Xá. 32

2. Sản xuất đinh, dây thép: 33

3. Sản xuất ke, chốt, bản lề: 35

4. Mạ kim loại: 36

III.3.1.4. Hướng phát triển của làng nghề Phùng Xá trong tương lai. 37

III.3.2. Hiện trạng môi trường làng nghề cơ kim khí PhùngXá. 38

III.3.2.1. Môi trường không khí. 38

Kí hiệu 40

III.3.2.2. Chất thải rắn và môi trường đất. 42

III.3.2.3. Môi trường nước. 44

III.4. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ PHÙNG XÁ. 48

III.4.1. Tổ chức quản lý. 49

III.4.2. Các hoạt động vệ sinh môi trường đã thực hiện. 50

III.4.3. Vấn đề tồn tại về sản xuất và môi trường. 50

III.4.4. Những vấn đề môi trường cần giải quyết. 51

CHƯƠNG IV 52

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ CƠ KIM KHÍ PHÙNG XÁ. 52

IV.1. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ. 52

IV.1.1. Vệ sinh môi trường. 52

IV.1.1.1. Thu gom rác thải. 52

IV.1.1.2. Hệ thống thoát nước thải. 54

IV.1.2. Thành lập bộ phận chuyên trách về môi trường. 54

IV.1.3. Giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức của người dân. 54

IV.1.4. Các biện pháp quy hoạch [3, 10, 11]. 56

IV.2. CÁC GIẢI PHÁP VỀ KỸ THUẬT. 58

IV.2.1. Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề theo định hướng sản xuất sạch hơn [3, 7]. 58

IV.2.1.1. Các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn. 58

IV.2.1.2. Tăng cường quản lý nội vi. 58

IV.2.1.3. Chú trọng khâu thu gom và phân loại nguyên liệu. 59

IV.2.1.4. Tuần hoàn và tái sử dụng nước thải làm mát. 59

IV.2.1.5. Biện pháp tiết kiệm năng lượng. 59

IV.2.1.6. Cải tiến công nghệ . 60

IV.2.2.Các giải pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm [3, 15, 21]. 60

IV.2.2.1. Biện pháp xử lý nước thải. 60

1. Nước thải mạ điện. 61

2. Nước thải cán. 62

IV.2.2.2. Các biện pháp xử lý khí thải. 63

IV.2.2.3. Các giải pháp giảm thiểu tiếng ồn và nhiệt. 64

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65

1. Đặc điểm sản xuất của làng nghề Hà Tây: 65

2. Hiện trạng sản xuất tại làng nghề Phùng Xá: 65

3. Hiện trạng công nghệ, thiết bị sử dụng tại làng nghề Phùng Xá: 65

4. Hiện trạng môi trường tại làng nghề Phùng Xá: 66

5. Một số biện pháp được đề xuất để giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho làng nghề Phùng Xá: 66

Các giải pháp kỹ thuật bao gồm: 67

TÀI LIỆU THAM KHẢO 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY