Đề tài Hệ thống website bán hàng trực tuyến Trang sức shop

Mục lục Nhận xét của giáo viên hướng dẫn 3Tóm tắt 4Mục lục 6Bảng hình ảnh 8Chương 1 : Mô tả bài toán 101.1 Đối với khách hàng 101.2 Đối với người quản lý 11Chương 2 : Phân tích yêu cầu 142.1 Dữ liệu phải lưu trữ: 142.2 Các chức năng phải hỗ trợ : 142.2.1 Chức năng cho người dùng cuối : 142.2.2 Chức năng cho người quản lý: 15Chương 3 : Thiết kế 163.1 Nhận dữ liệu 163.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu 163.2.1 Mô hình thực thể kết hợp (ERD) 173.2.2 Mô hình dữ liệu quan hệ 183.3 Nhận diện người sử dụng 193.4 Nhận diện dòng công việc 193.4.1 Nhóm người dùng là khách hàng 193.4.2 Nhóm người dùng là người quản lý 223.5 Các giao diện người dùng 283.5.1 Nhóm người dùng là Admin 303.5.2 Nhóm người dùng là người dùng cuối 383.6 Site map 543.6.1 Trang Quản lý 543.6.2 Trang người dùng 55Chương 4 : Từ diển dữ liệu 56Chương 5 : Phần cứng và công cụ 635.1 Phần cứng 635.2 Công cụ 635.2.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 635.2.2 Công cụ lập trình 645.2.3 Công cụ thiết kế các mô hình 64Kết luận 66Bảng phân công 67Tài liệu tham khảo 68

Mục lục

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn 3

Tóm tắt 4

Mục lục 6

Bảng hình ảnh 8

Chương 1 : Mô tả bài toán 10

1.1 Đối với khách hàng 10

1.2 Đối với người quản lý 11

Chương 2 : Phân tích yêu cầu 14

2.1 Dữ liệu phải lưu trữ: 14

2.2 Các chức năng phải hỗ trợ : 14

2.2.1 Chức năng cho người dùng cuối : 14

2.2.2 Chức năng cho người quản lý: 15

Chương 3 : Thiết kế 16

3.1 Nhận dữ liệu 16

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu 16

3.2.1 Mô hình thực thể kết hợp (ERD) 17

3.2.2 Mô hình dữ liệu quan hệ 18

3.3 Nhận diện người sử dụng 19

3.4 Nhận diện dòng công việc 19

3.4.1 Nhóm người dùng là khách hàng 19

3.4.2 Nhóm người dùng là người quản lý 22

3.5 Các giao diện người dùng 28

3.5.1 Nhóm người dùng là Admin 30

3.5.2 Nhóm người dùng là người dùng cuối 38

3.6 Site map 54

3.6.1 Trang Quản lý 54

3.6.2 Trang người dùng 55

Chương 4 : Từ diển dữ liệu 56

Chương 5 : Phần cứng và công cụ 63

5.1 Phần cứng 63

5.2 Công cụ 63

5.2.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 63

5.2.2 Công cụ lập trình 64

5.2.3 Công cụ thiết kế các mô hình 64

Kết luận 66

Bảng phân công 67

Tài liệu tham khảo 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY