Đề tài Hãy nêu các thành phần kinh tế của nước ta hiện nay theo Đại hội Đảng X, Giải pháp để thành phần kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành phần, Liên hệ thực tế

MỤC LỤCTrangA. Mở bài 1B. Nội dung 2I. Các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay: 21. Tính tất yếu khách quan phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam. 21.1. Khái niệm thành phần kinh tế 21.2. Tính tất yếu của kinh tế nhiều thành phần ở nước ta 22. Năm thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. 32.1. Thành phần kinh tế nhà nước: 32.2. Thành phần kinh tế tập thể: 42.3.Kinh tế tư nhân 52.4. Thành phần kinh tế tư bản nhà nước. 62.5. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 63. Tính thống nhất và mâu thuẫn của các thành phần kinh tế 74. Xu hướng và định hướng phát triển 9II. Thành phần kinh tế nhà nước. 111. Vị trí, vai trò của thành phần kinh tế Nhà nước. 111.1. Khái niệm 111.2. Các bộ phận cấu thành kinh tế nhà nước 121.3. Vị trí của thành phần kinh tế nhà nước 141.4. Vai trò của kinh tế nhà nước 152. Hoạt động của khu vực kinh tế nhà nước ở nước ta 263. Những giải pháp để khu vực kinh tế nhà nước xác lập và thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay. 33C- Kết luận 39D- Danh mục tài liệu tham khảo 40

MỤC LỤC

Trang

A. Mở bài 1

B. Nội dung 2

I. Các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay: 2

1. Tính tất yếu khách quan phát triển nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam. 2

1.1. Khái niệm thành phần kinh tế 2

1.2. Tính tất yếu của kinh tế nhiều thành phần ở nước ta 2

2. Năm thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay. 3

2.1. Thành phần kinh tế nhà nước: 3

2.2. Thành phần kinh tế tập thể: 4

2.3.Kinh tế tư nhân 5

2.4. Thành phần kinh tế tư bản nhà nước. 6

2.5. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 6

3. Tính thống nhất và mâu thuẫn của các thành phần kinh tế 7

4. Xu hướng và định hướng phát triển 9

II. Thành phần kinh tế nhà nước. 11

1. Vị trí, vai trò của thành phần kinh tế Nhà nước. 11

1.1. Khái niệm 11

1.2. Các bộ phận cấu thành kinh tế nhà nước 12

1.3. Vị trí của thành phần kinh tế nhà nước 14

1.4. Vai trò của kinh tế nhà nước 15

2. Hoạt động của khu vực kinh tế nhà nước ở nước ta 26

3. Những giải pháp để khu vực kinh tế nhà nước xác lập và thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay. 33

C- Kết luận 39

D- Danh mục tài liệu tham khảo 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY